เขื่อนมาริน่าแห่งสิงคโปร์-จัดการน้ำสะอาดอยู่หมัด

ที่มา: citiscope.org

(How Singapore’s Marina Barrage keeps fresh water in and the sea out)

“เขื่อนมารีน่า (Marina Barrage)” สถานที่เก็บน้ำสะอาดขนาดใหญ่ของชาวเมืองสิงคโปร์ ที่สามารถสร้างคุณค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างลงตัว จากแผนนโยบายน้ำเพื่อสร้างคุณประโยชน์ในการ “กั้นน้ำเค็ม-สำรองน้ำจืด-เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ”

เขื่อนมารีน่าสามารถปิดกั้นน้ำจากมหาสมุทร ป้องกันน้ำท่วมในช่วงที่มีพายุหรือฝนตกหนัก (levee) และป้องกันการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล อีกคุณประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือ ความสามารถในการกักเก็บน้ำจืดได้ในปริมาณที่มากเพียงพอต่อการใช้งาน จึงทำให้สิงคโปร์สามารถลดปริมาณการน้ำเข้าน้ำจืดจากประเทศมาเลเซียได้

national_day_picnickers_at_marina_barrage_-_erich_chew.jpgภาพถ่ายสนามหญ้าสีเขียวจากมุมสูงบริเวณเขื่อนมารีน่า ซึ่งเป็นสถานที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการทำกิจกรรมปิคนิคในวันหยุดพักผ่อน (Erich Chew)

ด้วยแผนการสร้างพื้นที่สีเขียวรอบเขื่อนมารีน่า จึงส่งผลให้ชาวสิงคโปร์กว่า 6 ล้านคนได้รับประโยชน์จากพื้นที่มากขึ้นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด โดยพื้นที่นี้ได้รับความนิยมในกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น นั่งปิคนิค วิ่งออกกำลังกาย เล่นว่าว ปั่นจักรยาน พายเรือ หรือแม้แต่ถ่ายภาพเตรียมงานแต่งงานก็เป็นที่นิยมเช่นกัน

สิงคโปร์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความใส่ใจอย่างมากกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่เป็นสุขของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าประสงค์ SDGs ที่ 6.3  6.4  6.5  6.6  6.b (น้ำสะอาด) 7.1  7.2  7.b (พลังงานสะอาด) และ 11.6  11.7  11.a  11.b  11.c (ผังเมืองที่ยั่งยืน)  

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น