SDG Updates | สรุป 9 เป้าหมายย่อยที่ยังวิกฤต (ฉบับรวบรัด) จากรายงาน 5 ปีสถานะ SDGs ประเทศไทย โดยสภาพัฒน์

การเปิดตัว รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 ที่จัดทำโดย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ถ... (เพิ่มเติม)

Sneki Snek and Friends แอนิเมชันจาก Razer บ.อุปกรณ์เกม ช่วยเกมเมอร์วัยเยาว์ให้ตระหนักถึงความยั่งยืนภายใน 6 ตอน

Razer บริษัทอุปกรณ์เสริมสำหรับเกมเมอร์ (gaming gear) ที่มีชื่อเสียงในวงการเกมและอีสปอร์ต โดยการสนับสนุนจาก Franklin Templeton บริษัทช่วยบริหารจัดการลงทุนและโซลูชันทางเทคโนโลยี ผลิ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทะเลและมหาสมุทรมากขึ้นผ่าน Ocean Literacy

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ ... (เพิ่มเติม)

เมืองที่มีที่อยู่อาศัยแนวราบและมีความหนาแน่นสูง อาจเป็นรูปแบบเมืองที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ดีที่สุด

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Urban Sustainability ระบุว่าเมืองที่มีที่อยู่อาศัยแนวราบ (low-rise) และที่มีความหนาแน่นสูง (high-density) เป็นรูปแบบเมืองที่มีความยั่งยืนมากที่สุด เมื่อ... (เพิ่มเติม)

เคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น 15% ภายในปี 2573 เริ่มได้จากการมีและเข้าถึงพื้นที่สาธารณะได้ทุกวัย

1 ใน 4 ของผู้ใหญ่ และ 4 ใน 5 ของวัยรุ่นคนหนุ่มสาวไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเพียงพอ แต่โลกจะสามารถป้องกันการตายของประชากรได้ถึง 5 ล้านชีวิตต่อปี หากสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | เราจะอยู่อย่างไรใน ‘ภาวะน้ำท่วม’ และ ‘โควิด-19’ : การปรับตัวและการเรียนรู้

อ.ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ ปัจจุบันนี้ ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะ “อุทกภัย” เป็นภัยที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสภาพแวดล้อมทั้งในชุมชนและเมือง ถึงแม้ว่าขณะนี้ (ตุ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 4 คู่มือจัดการพิพิธภัณฑ์และงานแสดงศิลปะให้ยั่งยืน

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ ... (เพิ่มเติม)

แม้ถึงปี 2030 จะยังคงมีคน 1 ใน 3 ทั่วโลกที่ใช้เชื้อเพลิงที่ก่อมลพิษทางอากาศเป็นหลักในการประกอบอาหาร

งานวิจัยชิ้นใหม่ประมาณการว่า ในปี 2030 ผู้คนทั่วโลกเกือบ 1 ใน 3 จะยังคงใช้เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีในการประกอบอาหารประเภทที่ก่อให้เกิดมลพิษเป็นหลัก ซึ่งเป็นสาเหุสำคัญของปัญหาสุขภาพแล... (เพิ่มเติม)

Global Women’s Health Index ครั้งแรกของดัชนีชี้สุขภาพของผู้หญิงจากหลากมิติ

สุขภาพของผู้หญิงต้องพิจารณาจากหลากมิติ (multidimensional) บริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพ Hologic จึงร่วมกับ Gallup World Poll พัฒนาตัวชี้วัดเพื่อศึกษาสุขภาพของผู้หญิงในระดับโลก Global ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | Atlas of Sustainable Development Goals 2020 แผนที่สถานการณ์ความก้าวหน้า SDGs จากธนาคารโลก

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในสื่อ interactiv... (เพิ่มเติม)