Metra-รถไฟชิคาโก จับมือ Uber เพิ่มการเข้าถึงขนส่งสาธารณะ

Metra Enters Marketing Partnership With Uber

ที่มา : nbcchicago.com และ railwaypro.com

เป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ รถไฟและรถแท็กซี่ ร่วมมือกันให้บริการแก่ประชาชน Metra ผู้ให้บริการรถไฟในพื้นที่มหานครชิคาโกร่วมมืออย่างเป็นทางการกับแท็กซี่ Uber เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยใช้ชื่อว่า “Official Rideshare Partner”

การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์มากในเวลาเร่งด่วนที่ผู้โดยสารต้องรีบขึ้นรถไฟภายในไม่กี่นาที และมีเป้ามายหลักเพื่อมีช่องทางใหม่ในการเพิ่มรายได้ให้กับทั้งสองบริษัทด้วย นอกจากผลประโยชน์ทางการเงินแล้ว การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ใช้บริการรถสาธารณะ โดยหากย้อนกลับมามองในประเทศไทย โดยเฉพาะการคมนาคมในกรุงเทพมหานครที่ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการรถสาธารณะทั้งสองประเภทอยู่เป็นจำนวนมาก หากมีการร่วมมือกันแบบนี้เกิดขึ้น คงจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในหมู่มากอยู่ไม่น้อยเลย

metra-300x207

ดังนี้จะเห็นได้ว่าความร่วมมือดังกล่าวมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 17 ในเรื่องของการเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเป้าประสงค์ที่ 17.17 ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ 11 เรื่องของการทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน ในประเด็นของประประสงค์ที่ 11.2 เรื่องการจัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ สำหรับทุกคน

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น