จิตตปัญญาศึกษา-ผลิบานอย่างยั่งยืน

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานมหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1 (การประชุมวิชาการประจำปีเชิง... (เพิ่มเติม)

Focus group “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การประชุมกลุ่มเฉพาะ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้ โครงการการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9:00-... (เพิ่มเติม)

ก้าวสู่โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของ 15 องค์กรชั้นนำของไทย ที่เป็นสมาชิก UN Global Compact  ผนึกกำลังกันเพื่อร่วมกันผล... (เพิ่มเติม)

ฟินแลนด์ก้าวอีกขั้น-ลดไม่พอต้องเลิกใช้พลังงานถ่านหิน

Finland Could Be The First Country To Make Coal Power Illegal ที่มา: fastcoexist.com แม้ว่าในหลายประเทศทั่วโลกอย่างประเทศอังกฤษ แคนาดา เนเธอแลนด์ ฝรั่งเศส เดนมาร์กและโปรตุเกส ต่... (เพิ่มเติม)

ม.การแพทย์ออกัสต้าจับมือ บ.ฟิลิปส์-ยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ 15 ปี

AU Health partnership with Philips saves money and lives ที่มา : wjbf.com VDO link  Augusta University Health หรือ AU health ได้ตกลงเป็นหุ้นส่วนร่วมกับบริษัท Phillips ... (เพิ่มเติม)