UK ทำลายสถิติการใช้พลังงานหมุนเวียนในงานฉลองคริสต์มาส

Christmas Day 2016 sets new UK record for renewable energy use ที่มา : theguardian.comtheguardian.com 25 ธันวาคม 2016 ที่ผ่านมาคือวันคริสต์มาสที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในประ... (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก โครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย

เรียน ผู้เสนอข้อเสนอโครงการทุกท่าน ตามที่โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอวิจัย "โครงก... (เพิ่มเติม)

Doc+Talk5 : Poverty, Inc. บริษัทนี้มีความจนมาขาย

Documentary Club ร่วมกับ Airpay วอลเล็ท แอปฯ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภูมิใจเสนอกิจกรรมดูหนังสารคดีและฟังบรรยายต่อยอดเข้มข้น "DOC+TALK ครั้งที่ 5 : Poverty, Inc.” ในวัน... (เพิ่มเติม)

เคาะมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ เตรียมส่งต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ที่มา: nationalhealth.or.th    เคาะมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ เดินหน้า ๔ วาระใหญ่ น้ำดื่มปลอดภัย สุขภาพเด็กปฐมวัย สานพลังปราบยุงลาย และที่อยู่อาศัย เตรียมส่งต่อคณะกร... (เพิ่มเติม)

ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน People GO!- SDGs

งานเสวนาประชาชน “ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน - โดยประชาชนและเพื่อประชาชน” PeopleGO! “Sustainable Development Goals – by the people and for the people” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันว... (เพิ่มเติม)

ลอสแองเจอลิสเร่งแก้ปัญหาผู้หญิงยากจน

LA COUNTY SUPERVISORS PUSH FOR INITIATIVE TO HELP WOMEN IN POVERTY ที่มา : abc7.com the Los Angeles County Board of Supervisors กำลังผลักดันการช่วยเหลือผู้หญิงในท้องถิ่นที่อาศัยอ... (เพิ่มเติม)

Metra-รถไฟชิคาโก จับมือ Uber เพิ่มการเข้าถึงขนส่งสาธารณะ

Metra Enters Marketing Partnership With Uber ที่มา : nbcchicago.com และ railwaypro.com เป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ รถไฟและรถแท็กซี่ ร่วมมือกันให้บริการแก่ป... (เพิ่มเติม)

นายกฯ สั่งเร่งทำโรดแมปขับเคลื่อนประเทศใน 4 เดือน

ที่มา : bangkokbiznews.com "นายกรัฐมนตรี" สั่งทำแผนโรดแมปขับเคลื่อนประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน ชี้ต้องสอดคล้องกับเรื่องเร่งด่วน 30 ลำดับ-ยุทธศาสตร์ 20 ปี 1580... (เพิ่มเติม)

จิตตปัญญาศึกษา-ผลิบานอย่างยั่งยืน

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานมหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1 (การประชุมวิชาการประจำปีเชิง... (เพิ่มเติม)

Focus group “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การประชุมกลุ่มเฉพาะ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้ โครงการการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9:00-... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 16 บทความ