ตลาดสุขใจ-ออร์แกนิคไทยๆ เกษตรกรอิ่มใจ คนไทยสุขภาพดี

เจี๊ยบอ้อม พาเที่ยวตลาดสุขใจ – YouTube

กว่า 6 ปีแล้วแห่งตลาดสุขใจ ที่ยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคง ด้วยแนวคิด พืชผักอินทรีย์ สดจากไร่ เก็บใหม่จากสวน ราคาไม่แพง ขายตรงจากเกษตรกร ก็กลายที่เป็นรู้จักของคนรักษ์สุขภาพในวงกว้าง ต่างพากันแวะเวียนเข้าเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรมากกว่าวันละ 1,000 คน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

thaihealth_c_cglnoqruwy39

ด้วยจุดเด่นของตลาดแห่งนี้ เน้นให้ความสำคัญเรื่องที่มาของอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะพืช ผัก ผลไม้ และข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรที่ทำระบบอินทรีย์ภายใต้การรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล หรือ IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) และการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ขณะที่สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ อาทิ หมู ไก่ อาหารทะเล มีการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการต้องตามไปดูถึงแหล่งที่มา กระบวนการ รวมถึงวิธีการเลี้ยงต่างๆ อย่างเข้มงวด

ขณะเดียวกันมีทีมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสังคมสุขใจ สุ่มตรวจการปนเปื้อนของอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จนก่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ บอกต่อไปยังเพื่อนๆ และญาติมิตร ทำให้ทุกสัปดาห์บรรยากาศในตลาดแห่งนี้คลาคล่ำไปด้วยบรรดาคณะนักท่องเที่ยวจากกลุ่ม องค์กร เครือข่ายสังคมต่างๆ ตลอดจนกลุ่มครอบครัว จูงลูกหลานมาเดินซื้อพืชผัก ผลไม้ และมานั่งรับประทานอาหารที่ตลาดสุขใจกันอย่างคึกคัก

thaihealth_c_dfijnqrstu67

สำหรับจุดเริ่มต้นของ ตลาดสุขใจ นายอรุษ นวราช ผู้บริหารสวนสามพราน ได้พัฒนาพื้นที่กว่า 2 ไร่ ให้เป็นตลาดสุขใจ กล่าวว่า เป็นการต่อยอดโครงการสามพรานโมเดล ภายใต้การสนับสนุน ของสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จในขั้นแรก ในการเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรในพื้นที่ อ.สามพราน จำนวนหนึ่งให้หยุดทำเกษตรแบบใช้สารเคมี มาทำเกษตรวิถีดั้งเดิมคือไม่ใช้สารเคมี หรือที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์ แต่ก็ประสบปัญหาที่ตามมาคือไม่มีตลาดรองรับ จึงตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่จอดรถกว่า 2 ไร่ ติดถนนเพชรเกษม ด้านหน้าโรงแรม ในสวนสามพราน มาทำตลาดเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรในโครงการได้จำหน่ายผลผลิต ทำให้ผู้บริโภคได้พืชผักอินทรีย์ในราคาถูก ขณะที่เกษตรกรก็ไม่ต้องหักรายได้ให้พ่อค้าคนกลาง

ด้านนายสุทิศ จิราวุฒิพงศ์ รองผู้จัดการโครงการสามพรานโมเดล บอกว่า เป้าหมายของการทำตลาดแห่งนี้คืออยากให้เกษตรกรในตลาดได้พัฒนาตนเองในการทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตรฐานสากล ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์นั้นจะช่วยเกษตรกรลดต้นทุน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถช่วยปลดหนี้สิน และในขณะเดียวกันสุขภาพและสังคมก็ดีขึ้นด้วย เพราะไม่ได้ใช้สารเคมี สามารถสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ thaihealth.or.th

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น