SDG Updates | สรุป 9 เป้าหมายย่อยที่ยังวิกฤต (ฉบับรวบรัด) จากรายงาน 5 ปีสถานะ SDGs ประเทศไทย โดยสภาพัฒน์

การเปิดตัว รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 ที่จัดทำโดย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ถ... (เพิ่มเติม)

เศรษฐกิจและ GNI ของสหราชอาณาจักรที่หดตัว ทำให้ความช่วยเหลือ ODA ต่อประเทศกำลังพัฒนาประจำปี 2563 ลดลง

กระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนา (Foreign, Commonwealth, and Development Office - FCDO) สหราชอาณาจักร ได้เผยแพร่ข้อมูลทางสถิติที่สหราชอาณาจักรได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 4 คู่มือจัดการพิพิธภัณฑ์และงานแสดงศิลปะให้ยั่งยืน

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | Atlas of Sustainable Development Goals 2020 แผนที่สถานการณ์ความก้าวหน้า SDGs จากธนาคารโลก

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในสื่อ interactiv... (เพิ่มเติม)

ศักยภาพการผลิตและการช่วยเหลือจากประเทศอื่นจะช่วยให้กลุ่มประเทศ LDCs หลุดจากชายขอบและฟื้นตัวจากโรคระบาด

มากกว่า 20 ปีที่ผ่านมานี้ มีเพียงไม่กี่ประเทศในกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดหรือประเทศด้อยพัฒนาที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและพัฒนาศักยภาพการผลิตของตนได้ รายงานล่าสุด ‘Least Develope... (เพิ่มเติม)

‘World’s To-Do List’ แคมเปญร่วมของบริษัทระดับโลก ย้ำเตือน ‘สิ่งที่ต้องทำ’ เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย SDGs

บริษัทชั้นนำระดับโลกร่วมมือทำแคมเปญ "World's To-Do List - สิ่งที่ต้องทำของโลก" ร่วมกับ Project Everyone หวังกระตุ้น 'การลงมือทำ' เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวัน... (เพิ่มเติม)

UNCTAD คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นกลับมาในปีนี้ แต่ช่องว่างระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาอาจจะขยายกว้างขึ้น

ข้อมูลจากรายงานล่าสุดโดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UN Conference on Trade and Development - UNCTAD) ‘Trade and Development Report 2021’ คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะสามาร... (เพิ่มเติม)

เริ่มต้นค่ำวันนี้ “การอภิปรายทั่วไป” (General Debate) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 76

การอภิปรายทั่วไป (General Debate) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) ครั้งที่ 76 (UNGA76) จะมีขึ้นตั้งแต่วันอังคารที่ 21 กันยายน ถึง วันจันทร์ท... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 10 เพลงที่ฟังแล้วเติมไฟให้มาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

พบกับคอลัมภ์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ฟัง – ความยั่งยืนในเพลย์ลิสต์เพลงในวั... (เพิ่มเติม)

53 รัฐสมาชิกในที่ประชุม WHO ประจำยุโรป มุ่งมั่นเตรียมระบบสุขภาพในปัจจุบัน-อนาคตพร้อมรับมือกับความท้าทายทางสุขภาพ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (13-15 กันยายน 2564) ผู้แทนของบรรดารัฐสมาชิก 53 ประเทศและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการขององค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 71 เห็นพ... (เพิ่มเติม)