THE Impact Rankings 2021 – มีมหาวิทยาลัยกว่า 1,200 แห่ง ส่งข้อมูลร่วมจัดอันดับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน SDGs

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) Impact Rankings ได้มีสถ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ – เมื่อโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กำหนดสถานะสุขภาพและอายุขัยของคุณไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่เกิด

“อยากอายุยืน อยากสุขภาพดี ต้องเลือกเกิดถูกให้ที่ ?” “เด็กที่เกิดในกลุ่มประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human development index) สูงจะมีอายุขัยคาดเฉลี่ยสูงกว่าเด็กท... (เพิ่มเติม)

เชื่อมคนนับล้านผ่าน Sustainable Development Festival รับฟังเสียงภาคประชาสังคม เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนประเทศอิตาลีสู่ความยั่งยืน

Sustainable Development Festival คืองานเทศกาลที่จัดโดย Italian Alliance for Sustainable Development (ASviS) ตั้งแต่ปี 2017 และสามารถดึงดูดผู้คนนับล้านจากทุกภาคส่วนในอิตาลี เพื่อสร... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | โลกไม่อาจยุติความหิวโหยได้ หากไม่สามารถยุติความขัดแย้ง และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น

เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2564 โครงการอาหารโลก (World Food Programme: WFP) เผยแพร่ข้อมูล ชี้สถานการณ์ราคาอาหารและเชื้อเพลิงในเมียนมาเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากมาตรการและผลกระทบของโค... (เพิ่มเติม)

56 มหาวิทยาลัยจาก 30 ประเทศทั่วโลกร่วมลงนามแถลงการณ์ร่วมผู้นำมหาวิทยาลัยระดับโลก กับบทบาทนำขับเคลื่อน SDGs

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย Zhejiang ของจีน จัดงาน (ออนไลน์) ‘บทบาทของมหาวิทยาลัยในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030’ (Role of Universities in the 2030 Agenda) พร้อ... (เพิ่มเติม)

รู้จักสบู่ก้อน ‘AWA’ สบู่ซักผ้าลดมลพิษในน้ำกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตที่พึ่งพิงแหล่งน้ำจากเทือกเขาแอนดีส

ในเปรู ยังมีคนจำนวนกว่า 159 ล้านคนที่พึ่งพาแม่น้ำ ทะเลสาบ บ่อน้ำ ลำธาร ใช้สำหรับการซักเสื้อผ้า เพราะเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นกำเนิดชาวอินคา ที่การซักผ้าเป็นที่พบปะสังสรรค... (เพิ่มเติม)

มาตรฐานใหม่ของภาคการไฟฟ้า ให้ SDG Roadmap for Electric Utilities นำทางสู่อนาคตของพลังงานสมัยใหม่ที่ราคาถูก มีคุณภาพ และยั่งยืน

สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) เผยแพร่ Sector Transformation: An SDG Roadmap for Electric Utilities  เมื่อวันท... (เพิ่มเติม)

EU ใช้งบกับ EU4Health Programme 2021 – 2027 มากกว่าที่ผ่านมาถึง 10 เท่า เตรียมพร้อมรับความท้าทายทางสุขภาพระดับภูมิภาคและระดับโลก

เป็นครั้งแรกที่สหภาพยุโรปลงทุนอย่างมหาศาลในภาคสุขภาพและที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างจริงจังกับแผน EU4Health Programme 2021-2027 ที่งบประมาณ 5.1 พันล้านยูโรมากกว่าแผนที่ผ่าน ๆ มา ถึง... (เพิ่มเติม)

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส จะช่วยพลิกฟื้นเอเชียแปซิฟิกหลังโรคระบาดให้ก้าวหน้าตาม SDGs

ESCAP, UNDP และ ADB เผยแพร่รายงาน ‘Responding to the COVID-19 Pandemic: Leaving No Country Behind’ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับที่มีการประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอ... (เพิ่มเติม)

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในคุก: การพัฒนาสุขภาพของผู้ต้องขังมีส่วนสำคัญในการบรรลุ SDGs ถึง 15 เป้าหมาย

บทความวิจัย Leaving no one behind in prison: improving the health of people in prison as a key contributor to meeting the Sustainable Development Goals 2030 ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแ... (เพิ่มเติม)