รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 3

นิตยา พรมกันทา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” ในเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผ่านโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562

ผู้สนใจสามารถคลิกที่นี่เพื่อเข้าถึงรายงานวิจัย

Last Updated on เมษายน 28, 2020

Author

2 thoughts on “รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 3

  1. ผมชอบ SDGs มากครับ ผมทำงานโรงแรม และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ธุรกิจโรงแรม เลยอยากได้ข้อมูลใหม่ๆ จากงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางอีกด้านหนึ่งในการประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับ

    1. สวัสดีค่ะ
      สามารถติตดามข้อมูลอัปเดตเรื่อง SDGs ได้ทั้งทางเว็บไซต์นี้ และเฟซบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/sdgmoveth/ นะคะ
      หากสนใจประเด็นด้าน SDGs ในภาคธุกิจเป็นพิเศษ อยากแนะนำให้ติดตาม สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย https://globalcompact-th.com/about ไว้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น