SDG Updates | เรียนรู้ SDGs ผ่านการ์ตูน เรื่อง “โลกของเรา และ 17 เป้าหมาย”

เปิดตัว หนังสือการ์ตูนเพื่อการเรียนรู้ SDGs เรื่อง “โลกของเรา และ 17 เป้าหมาย” การ์ตูนเรื่อง “โลกของเรา และ 17 เป้าหมาย” แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ชื่อ “The Planet and the 17... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สหรัฐฯ ถอนตัวจาก WHO ส่งผลอย่างไรต่อ SDGs

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีเสียงวิจารณ์การทำงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อความล่าช้าในการสื่อสารและให้ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของประเทศส... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Standards for SDG Bonds: กลไกระดมทุนเพื่อบรรลุ SDGs

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ รู้จัก PRACTICE ASSURANCE STANDARDS FOR SDG BONDS อีกหนึ่งการพัฒนากลไกเพื่อระดมทุนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Bond เป็นตราสารหนี้ที่ออกขึ้น... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move ร่วมพูดคุยประเด็น “ประเทศไทย ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ?”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญให้ร่วมพูดคุยในรายการแรงงานก้... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 4 จาก 4 บทความ