SDG Updates | SDG Move ประชุมหารือกับผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทย ผลักดันความร่วมมือภาควิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG Move ภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หารือการผลักดันความร่วมมือภาควิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับ ทีมงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Country Team - UNC... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ทีมนักวิจัย SDG Move ร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะวิจัยโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยื... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 2 จาก 2 บทความ