ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

ตามที่ โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้ภายใต้ “โครงการการสื่อสารองค์ความรู้และติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ประเทศไทย” นั้น            

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเอกสารของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และขอให้เข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 430 อาคารวาย (Y) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามกำหนดเวลา
ที่แนบมานี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครนำผลตรวจสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุสถานะสุขภาพไม่เกิน 3 เดือนย้อนหลัง มาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย กรณีผู้สมัครไม่มาสัมภาษณ์ตามกำหนดเวลาข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์

                                               ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม  2563
  โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

Last Updated on ธันวาคม 16, 2020

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *