แคนาดา-บริติชโคลัมเบีย จับมือพัฒนาข้อตกลงทวิภาคีอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทำงานร่วมกับชนพื้นเมือง

“ด้วยเกียรติของคนบริติชโคลัมเบีย ฉันซาบซึ้งดีว่าพวกเราหวงแหนและพึ่งพาการมีอยู่ของธรรมชาติมากขนาดไหน และมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงมือปกป้องระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างจริงจัง เพื่อยุติการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เราจะเดินหน้าปกป้อง 25% ของผืนดินและมหาสมุทรแคนาดาภายในปี 2568 และจะสนับสนุนให้ชนพื้นเมืองมีบทบาทเป็นผู้นำพาเราไปถึงหมุดหมายของการอนุรักษ์นั้นได้สำเร็จ”

– Jonathan Wilkinson, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ประเทศแคนาดา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา รัฐบาลแคนาดากับรัฐบาลบริติชโคลัมเบียร่วมมือกันพัฒนาข้อตกลงทวิภาคีด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ (bilateral Nature Agreement) มุ่งใช้งบประมาณเบื้องต้นที่ 2 ล้านดอลลาร์ไปกับ‘การลงมือทำโดยทันที’ ในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการผลักดันโครงการต่าง ๆ อาทิ ในการฟื้นฟูนกเค้าป่าลายจุด (Spotted Owl) ที่อยู่ในจุดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ รวมไปถึงยุทธศาสตร์การฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย การเพาะพันธุ์ การจัดการปัญหาประชากร ให้ระบบนิเวศมีความแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาพจาก: www.cbc.ca
เข้าถึงได้ที่ Environmentalists threaten legal action if B.C. spotted owls’ habitat not protected

โดยข้อตกลงนี้ จะเป็นการทำงานร่วมกันกับชนพื้นเมือง (Indigenous Peoples) ที่มีบทบาทนำในการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงเป็นข้อตกลงที่สอดคล้องกับมาตรการที่มีอยู่ อาทิ Pan-Canadian Approach to Transforming Species at Risk Conservation in Canada มาตรการตั้งแต่ปี 2561 ที่รัฐบาลระดับสหพันธรัฐ (federal) รัฐ (province) และดินแดน (territory) ได้ตกลงในการอนุรักษ์สปีชีส์และระบบนิเวศร่วมกัน

การหารือและการร่างข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในหนึ่งปี

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG13 กล่าวถึงปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้ เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
#SDG14 กล่าวถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
#SDG15 กล่าวถึงหลักประกันในการการปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปกป้องและป้องกันชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามไม่ให้สูญพันธุ์

แหล่งอ้างอิง:
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2021/02/canada-and-british-columbia-launch-development-of-a-new-nature-agreement.html

#SDGWatch #ihpp #SDG13 #SDG14 #SDG15

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *