‘From Farms to Incubators’ สื่อมัลติมีเดียที่ขยายการรับรู้ว่าผู้หญิงเป็นผู้นำในวงการ ‘Ag-tech’ ได้อย่างเยี่ยมยอด

ในวงการ ‘สะเต็ม’ (Science, Technology, Engineering and Mathematics: STEM) ทั้งการเรียนและการทำงาน มักมีจำนวนผู้หญิงที่น้อยกว่าผู้ชาย เช่นเดียวกับอาณาบริเวณของธุรกิจและบริษัทเทคโนโลยีด้านการเกษตร (Ag-tech) ที่ขยายใหญ่มากขึ้นและเป็นที่ต้องการท่ามกลางความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่ออุณหภูมิ ระบบนิเวศ และพันธุ์พืช ทว่าบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่มักมีผู้ก่อตั้งเป็นผู้ชายทั้งหมด หรือมีเพียงไม่กี่แห่งที่ผู้หญิงเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ถึงกระนั้น อย่างน้อยที่สุด ก็มีจำนวนผู้หญิงเป็นผู้มีบทบาทขับเคลื่อน ‘การพัฒนานวัตกรรม การเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร’ เพิ่มมากขึ้นในวงการนี้

เพื่อเป็นหนึ่งจิ๊กซอว์ในการส่งเสริมและรณรงค์ให้ผู้หญิงได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านสะเต็ม และเข้ามาแก้ปัญหาความท้าทายด้านการเกษตร Amy Wu จึงได้ก่อตั้ง ‘From Farms to Incubators’ มาตั้งแต่ปี 2559 ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของผู้หญิงที่เป็นผู้นำ ผู้ก่อตั้ง และผู้พัฒนาใน Ag-tech ไม่ว่าพวกเธอจะมีพื้นเพจากต่างชาติ ภาษา และวัฒนธรรม หรือเป็นผู้โยกย้ายถิ่นฐานมายังสหรัฐฯ โดยนำเสนอผ่านรูปแบบสารคดี วีดีโอ งานแสดงภาพถ่าย การเขียน การสัมมนา และการร่วมมือกับแพลตฟอร์มอื่น ในแง่นี้งานของ Amy Wu จึงเข้ามาเจาะพื้นที่ช่วยแพร่ขยายการรับรู้ ‘บทบาทของผู้หญิง’ ในด้านอาหาร การเกษตร และเทคโนโลยี

Amy Wu

เข้าถึงเว็บไซต์ได้ที่ : From Farms to Incubators
เข้าถึงสารคดีได้ที่: The Documentary

นอกจากนี้ หนึ่งในสื่อที่กำลังจะมีการเผยแพร่ล่าสุดในวันที่ 20 เมษายน 2564 นี้คือหนังสือในชื่อ ‘From Farms to Incubators: Women Innovators Revolutionizing How our Food is Grown’ รวบรวมเรื่องราวของผู้หญิงที่เป็นผู้นำและผู้พัฒนานวัตกรรมที่เปลี่ยนโฉมหน้าและค้ำจุน (sustain) การเกษตรให้ยั่งยืน

‘ทุกวันนี้ เกษตรกรประสบกับความท้าทายที่จะรักษาแหล่งผลิตอาหารให้มั่นคงและมีภูมิต้านทานจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะกระทบกับน้ำและดิน ขณะเดียวกับที่ประชากรโลกจะพุ่งทะยานขึ้นไปที่ 10 พันล้านคนในปี 2593 บรรดาผู้หญิงนักพัฒนาและนวัตกรกำลังจัดการกับปัญหาข้างต้นให้มีแหล่งอาหารที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต โดยการใช้โดรน AI บล็อกเชน และเทคโนโลยีอื่น ๆ เปลี่ยนโฉมหน้าการเกษตรด้วยการผสานการใช้เทคโนโลยี … หนังสือเล่มนี้นอกจากจะนำเสนอเรื่องราวและการลงมือปฏิบัติจริงของผู้หญิงในวงการนี้แล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้หญิงสาวเห็นโอกาสอาชีพในธุรกิจด้านการเกษตรด้วย

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 2.3 กล่าวถึงการเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง ชนพื้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ และชาวประมง โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยนำเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม
#SDG5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจเสริมพลังผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
เป้าประสงค์ที่ 5.a กล่าวถึงการดำเนินการปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเข้าเป็นเจ้าของที่ดิน การควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดกและทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 5.b กล่าวถึงการเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการให้อำนาจเสริมพลังแก่ผู้หญิง

ติดตามเรื่องราวและข่าวสารของ Farms to Incubators ได้ที่:
https://www.farmstoincubators.com/
https://facebook.com/FarmstoIncubators/

แหล่งที่มา:
https://toolboxcreative.com/blog/agtech/women-in-agtech/
https://www.amazon.com/Farms-Incubators-Women-Innovators-Revolutionizing/dp/161035575X

#SDGWatch #ihpp #SDG2 #SDG5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *