SDG 101 |รู้หรือไม่? แม้จำ SDGs 17 เป้าหมายไม่ได้เราก็ยังนำ SDGs ไปใช้ได้ถ้าเข้าใจ 5 หลักการนี้

SDGs 17 เป้าหมายเป็นเสมือนกรอบที่ช่วยให้ทุกคนเห็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน แต่ในบางครั้งการทำตามประเด็นที่ SDGs ระบุเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถทำให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นจริงได้ และนี่เป็นสาเหตุสำคัญที่แม้เราจะพยายามแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายแต่สุดท้ายปัญหาเหล่านั้นก็ยังไม่หายไป แถมบางครั้งวิธีการของเรายังส่งผลให้เกิดปัญหาใหม่ ๆ ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว การจะทำให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นจริง นอกจากจะรู้ว่าต้องทำเรื่องอะไรแบบที่ SDGs กำหนดแล้ว เราควรคำนึงถึง 5 หลักการต่อไปนี้ด้วย 

  • การพัฒนาที่ครอบคลุม (Inclusive Development) คือ การพัฒนาที่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อย คนชายขอบ กลุ่มเปราะบางที่พวกเขาอาจไม่สามารถปรับตัวหรือเข้าถึงทรัพยากรได้ยากกว่าคนทั่วไป หรือที่เรามักได้ยินวลีที่ว่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind)
  •  การพัฒนาที่เป็นสากล (Universal Development) เป็นการพัฒนาที่คำนึงถึง หลักการ หรือแนวทางพื้นฐานที่โลกยอมรับ เช่น หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิขั้นพื้นฐาน การยอมรับว่าทุกคนเท่าเทียมกัน การไม่เหยียดเชื้อชาติ ผิวสี เป็นต้น
  •  การพัฒนาอย่างบูรณาการ (Integrated Development) เป็นการเน้นย้ำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องมองทุกอย่างในภาพรวม ไม่มองปัญหาแยกขาดจากกัน แนวคิดนี้จะช่วยให้หน่วยงาน หรือภาคส่วนต่าง ๆ ทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
  •  การพัฒนาที่เน้นระดับท้องถิ่น (Locally-focused Development) คือแนวทางการพัฒนาที่เน้นให้ท้องถิ่นสะท้อนปัญหา ความต้องการ และออกแบบวิธีการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ตนเอง ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครขอเพียงตอบโจทย์กับพื้นที่ของตนเองก็เพียงพอแล้ว  แนวคิดแบบนี้สนับสนุนให้ภาครัฐหรือส่วนกลาง ต้องฟังเสียงท้องถิ่นมากขึ้น เน้นการบริหารแบบล่างสู่บน หรือ Bottom up
  •  การพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี (Technology-driven Development) ในการบรรลุ SDGs ที่ที่มีโจทย์ท้าทายมากมายจนเราไม่อาจใช้เครื่องมือแบบเดิม ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหา ดังนั้นการนำเทคโนโลยีเข้าใช้จะช่วยให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย เช่น การนำ Big data เข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัญหาด้านต่าง ๆ ในประเทศเพื่อเราให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น 

หลักการเบื้องหลังเหล่านี้ สำคัญและจำเป็นมากในการนำ SDGs ไปปฏิบัติ เพราะมันจะช่วยให้เรามีมุมมองที่ชัดเจน และรู้ว่าต้องเน้นทำที่จุดไหน คำนึงถึงอะไรเป็นพิเศษ เรียกได้ว่า แม้จะยังจดจำ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายไม่ได้ขอเพียงเข้าใจ 5 หลักการนี้ก็สามารถทำให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้แล้ว

SDG 101 เนื้อหารูปแบบใหม่ที่อยากหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าแบบย่อยง่ายให้คุณรู้จัก SDGs ในมุมที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sdgmove.com/category/sdg-101/#SDG101

Last Updated on มีนาคม 31, 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *