SDG 101 | รู้หรือไม่?ตัวชี้วัดในระดับโลก มีการจัดลำดับอยู่ 3 แบบ

เพื่อให้มีระบบที่สามารถติดตามวัดผลการดำเนินงานของทุกประะเทศได้ SDGs จึงได้พัฒนาวิธีการเก็บข้อมูลและออกแบบตัวชี้วัด (Indicators) อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีตัวชี้วัดทั้งหมด 247 ตัวชี้วัด แต่ในระหว่างที่พัฒนาตัวชี้วัดให้ตอบโจทย์ สะท้อนสถานการณ์ทั่วโลกจึงมีการจัดลำดับสถานะของตัวชี้วัด 3 ลำดับ ได้แก่

    Tier 1: มีวิธีการศึกษา และมาตรฐานตัวชี้วัดชัดเจนแล้วและมีจำนวนประเทศที่เก็บข้อมูลเกินครึ่งในทุกภูมิภาค
Tier 2: มีวิธีการศึกาษและมาตรฐานตัวชัดวัดชัดเจน แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่อง
Tier 3: ยังไม่มีวิธีการศึกษาและมาตรฐานการวัด อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบ โดยปัจจุบันตัวชี้วัดในระดับนี้ไม่มีแล้วเนื่องจากมีการพัฒนาให้ชัดเจนมากขึ้นและขยับไปอยู่ใน Tier 1 และ 2 แล้ว

SDG 101 เนื้อหารูปแบบใหม่ที่อยากหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าแบบย่อยง่ายให้คุณรู้จัก SDGs ในมุมที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sdgmove.com/category/sdg-101/

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น