SDG 101 | รู้หรือไม่ ? ประเทศไทยก็มีแผนการสำหรับขับเคลื่อน SDGs ในประเทศโดยเฉพาะ

ประเทศไทยมีแผนขับเคลื่อน SDGs ในประเทศ เรียกว่า แผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยThailand SDG Roadmap มี 6 ยุทธศาสตร์หลัก โดย 4 ใน 6 ยุทธศาสตร์เป็นการปรับกระบวนการทำงานของภาครัฐในขณะที่อีก 2 ยุทธศาสตร์ เป็นการทำงานกับสังคม ได้แก่

  1.  สร้างความตระหนักรู้ 
  2. เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ 
  3. จัดตั้งกลไกในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  4. จัดทำโครงการ/การดำเนินงาน/การพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5. ภาคีการพัฒนาที่มุ่งให้ภาคส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SDGs และ 
  6. ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน SDGs  ที่มุ่งหมายให้การติดตามและประเมินผลมีความเป็นระบบปัจจุบันมีการออกแบบระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติที่เรียกว่า eMENSCR

โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ขึ้นมาเป็นคณะทำงานหลักด้วย ปัจจุบันประเทศไทยมีเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูล ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการขับเคลื่อน SDGs ประเทศไทยโดยเฉพาะของภาครัฐดูแลโดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://sdgs.nesdc.go.th/ 

SDG 101 เนื้อหารูปแบบใหม่ที่อยากหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าแบบย่อยง่ายให้คุณรู้จัก SDGs ในมุมที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sdgmove.com/category/sdg-101/#SDG101

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *