1 ใน 3 ของการตายจากอากาศร้อนเป็นผลมาจาก Climate Change ไทยได้รับผลกระทบเป็นลำดับต้น

ข้อมูลจาก 43 ประเทศในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Climate Change ระบุว่า จำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากอากาศร้อนมากกว่า 1 ใน 3 มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (anthropogenic climate change) โดยมี สเปน อิตาลี และไทย เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา เป็นการวิเคราะห์การเสียชีวิตของประชากรเกือบ 30 ล้านคนใน 43 ประเทศ ระหว่างปี 1991 ถึง 2018 พบว่า โดยเฉลี่ย 37% ของผู้เสียชีวิตเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ในบางพื้นที่ และยังระบุอีกว่า “อัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนั้นปรากฏชัดในทุกทวีป”

อัตราการเสียชีวิตที่เนื่องจากอากาศที่เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (ต่อประชากร 100,000 คน)
ที่มา: ผู้วิจัย

ข้อมูลจากการศึกษาพบว่าแต่ละพื้นที่ทั่วโลกเผชิญกับระดับความร้อนที่แตกต่างกัน โดยบางพื้นที่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนับจากยุคก่อนอุตสาหกรรม แต่บางที่กลับมีเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1 องศาเซลเซียส ในทำนองเดียวกัน การเสียชีวิตเนื่องจากความร้อนก็แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจมีตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลายร้อยคน

ผลการวิจัยระบุว่า หลายประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดอยู่ในยุโรปตอนใต้ โดยที่สเปน กรีซ อิตาลี มีการเสียชีวิตเนื่องจากอากาศร้อนอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน ได้แก่ อิหร่านและคูเวต ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ไทยและฟิลิปปินส์ และอีกหลายประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้

ข้อค้นพบของงานวิจัยนี้จะช่วยยืนยันความต้องการเร่งด่วนสำหรับกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดผลกระทบด้านสาธารณสุขจากวิกฤติครั้งนี้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยู่ใน SDG13 เร่งต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเด็น เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ (13.1)

ที่มา: Bloomberg

Last Updated on มิถุนายน 2, 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *