สถิติอุณหภูมิโลกปี 2021 แสดงว่าในปีที่ผ่านมา โลกร้อนที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ในประวัติศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศจากสหภาพยุโรป เผยว่า ปี 2021 เป็นปีที่โลกร้อนที่สุดเป็นอันดับ 5 เท่าที่มีการบันทึกมา ในขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศพุ่งแตะระดับสูงสุดอีกครั้งในปีที่ผ่านมา

รายงานจากโครงการ Copernicus Climate Change Service (C3S) ของสหภาพยุโรป พบว่า อุณหภูมิโลกเฉลี่ยในปี 2021 อยู่ที่ 1.1-1.2 องศาเซลเซียสเหนือกว่าระดับในปี 1850 -1900 และเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังไปถึงปี 1850 พบว่า โลกมีอากาศร้อนที่สุดอย่างชัดเจนใน 7 ปีที่ผ่านมา โดยปีที่ร้อนที่สุดในประวัติการณ์คือปี 2016 และ 2020

ระดับคาร์บอนไดออกไซด์และมีเธนทั่วโลก ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกหลักยังคงไต่ระดับต่อไป และทั้งคู่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2564 ระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงถึง 414.3 ส่วนต่อล้านในปี 2564 เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4 ส่วนในล้านส่วนจากปี 2020 นักวิทยาศาสตร์กล่าว

นอกจากนี้ ระดับก๊าซเรือนกระจกหลัก ทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนทั่วโลกยังคงไต่ระดับสูงขึ้น และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2021 หลังจากการลดลงชั่วคราวในปี 2020 เมื่อเริ่มมีการระบาดของโควิด-19 โดยระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงถึง 414.3 ส่วนในล้านส่วน (parts per million: ppm)ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 2.4 ppm จากปี 2020 ซึ่งสวนทางกับความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต้องลดให้ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 ภายใต้ความมุ่งมั่นของข้อตกลงปารีสที่พยายามจำกัดอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

นักวิทยาศาสตร์จาก C3S รายงานว่า ระดับของก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพเป็นพิเศษ เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัด ซึ่งโดยปกติแล้วก๊าซมีเทนจะถูกปลดปล่อยออกมาจากตั้งแต่การผลิตน้ำมันและก๊าซ และการเกษตรกรรมไปจนถึงมาจากแหล่งธรรมชาติ เช่น พื้นที่ชุ่มน้ำ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วหลายเหตุการณ์รุนแรงขึ้นทั่วโลกในปี 2021 ตั้งแต่การเกิดน้ำท่วมในยุโรป จีน และซูดานใต้ ไปจนถึงการเกิดไฟป่าในไซบีเรียและสหรัฐอเมริกา

● อ่านเพิ่มเติม SDG Updates | Climate Change ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ – สิ่งที่รัฐต้องตระหนักจากรายงาน IPCC ล่าสุด

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG13 ต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา : EU scientists say 2021 was world’s fifth-hottest year on record (Reuters)

Last Updated on มกราคม 11, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น