ร่วมส่งภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม?”

การประกวดภาพถ่ายแนวคิด “พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม?” ภายใต้โครงการสื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (Just Energy Transition)

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เชิญชวนประชาชนทั่วไปมองพลังงาน(เปลี่ยน)ผ่านวิถีชีวิต ผ่านการส่งภาพถ่ายแนวสตรีทสะท้อนฉากทัศน์ต่าง ๆ ที่พบเห็นจากชีวิตประจำวันซึ่งกำลังเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตจากแนวคิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานเข้าร่วมการประกวด

ปัจจุบันสังคมไทยกำลังพยายามเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนสู่การใช้พลังงานสะอาด จึงมีโจทย์สำคัญที่เสริมสร้างให้คนในสังคมมีส่วนร่วมถกเถียงแสดงความเห็น นั่นคือ “จะเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมอย่างสมานฉันท์” สำหรับภาพถ่ายจากการประกวดจะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และจัดแสดงในงานนิทรรศการศิลปะภาพถ่าย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมให้บรรลุผล


กติกาการประกวดภาพถ่าย

  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาดไฟล์ภาพไม่ต่ำกว่า 2 MBs ในรูปแบบไฟล์ TIFF, JPG หรือ JPEG โดยความละเอียดภาพที่เหมาะสม คือ 300 dpi
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยใช้กล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิทัลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet หรือ Smartphone) และต้องถ่ายภาพในสถานที่จริง
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดอาจเป็นภาพสีหรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
  • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน 3 ภาพ

* กติกาที่ระบุในที่นี้เป็นเพียงกติกาบางส่วนของการประกวดเท่านั้น ผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดควรศึกษากติกาฉบับเต็มก่อนส่งผลงาน

การประกาศเกียรติคุณ

  • ภาพถ่ายชนะเลิศ: ผู้ส่งผลงานได้รับเกียรติบัตรเเละค่าสมนาคุณ 15,000 บาท
  • ภาพถ่ายรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: ผู้ส่งผลงานได้รับเกียรติบัตรเเละค่าสมนาคุณ 10,000 บาท
  • ภาพถ่ายรองชนะเลิศอันดับสอง:  ผู้ส่งผลงานได้รับเกียรติบัตรเเละค่าสมนาคุณ 5,000 บาท
  • ภาพถ่ายขวัญใจมหาชนประจำสัปดาห์ (Photo of the Week): ผู้ส่งผลงานได้รับเกียรติบัตรและค่าสมนาคุณ 2,000 บาท
  • ภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือก ได้รับสิทธิการจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะภาพถ่าย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

** ภาพถ่ายที่ได้รับการจัดแสดงจะมีจำนวนทั้งสิ้น 60 ภาพ

— ระยะเวลาการเปิดรับภาพถ่าย: บัดนี้ – 7 กันยายน 2565 —

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
– กล่องข้อความ (Inbox) ของเฟซบุ๊กเพจ SDG Move TH
– อีเมล tanapat.k@sdgmove.com (คุณธนภัทร)


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมในประเทศไทย
วีดิทัศน์บนเฟซบุ๊กเพจ Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand
ชุดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (Just Energy Transition) 

Last Updated on กันยายน 24, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น