ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้

ประกาศศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้

ตามที่ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง “ผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้” นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเอกสารของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โดยกำหนดการสัมภาษณ์ในวันที่ 18 กันยายน 2565 ตามกำหนดเวลาในเอกสารแนบ

ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบและยืนยันความประสงค์เข้าสัมภาษณ์ภายในวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 18:00 น. ทางอีเมล hr@sdgmove.com กรณีผู้สมัครไม่แจ้งยืนยันหรือไม่มาสัมภาษณ์ตามกำหนดเวลาข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อยืนยันความประสงค์แล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์สำหรับเข้าสัมภาษณ์ทางอีเมลที่ท่านใช้ในการสมัคร ได้โปรดเข้าลิงก์ตามวันและเวลาสัมภาษณ์ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565
ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

Last Updated on กันยายน 15, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น