Vera สุดยอดแอปพลิเคชัน ช่วยผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมกระตุ้นความทรงจำที่เลือนหายไป

รายงานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้แสดงความกังวลถึงยอดผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม (dementia) ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอัตราปีละ 10 ล้านคนทั่วโลก โดยในปัจจุบัน ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมมีอยู่ราวประมาณ 55 ล้านคน และด้วยอัตราที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นนี้ คาดว่าจะส่งผลให้ยอดรวมผู้ป่วยทั่วโลกสูงขึ้นไปถึง 78 ล้านคน ภายในปี 2573 และภายในสามทศวรรษต่อจากนี้จำนวนผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมจะเพิ่มเป็น 3 เท่า ซึ่งอาจทำให้ยอดทะลุไปถึง 139 ล้านคน ภายในปี 2593 

บริษัทผู้ผลิตยาต่าง ๆ จึงพยายามแข่งขันกันคิดค้น หาวิธีการรักษาเชิงป้องกัน และบำบัดรักษา รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็ได้พยายามใช้วิธีลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ผ่านการแทรกซึมวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งปัจจุบัน โลกได้ก้าวล้ำไปกว่านั้น เมื่อสุดยอดนวัตกรรมอย่าง Vera แอปพลิเคชัน “ดนตรีบำบัด” สามารถที่จะใช้เสียงเพลงเข้าไปแทรกซึม พร้อมช่วยกระตุ้นความทรงจำของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมและผู้ที่ความทรงจำเลือนหายไป โดย Vera จะช่วยสื่อสารให้ผู้ป่วยหวนคิดย้อนกลับมาพบกับความทรงจำและความรู้สึกครั้งเก่าอีกครั้ง ผ่านการใช้เสียงเพลงที่คุ้นเคย ซึ่งมุ่งมั่นที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม

Vera เป็นสุดยอดนวัตกรรมที่สร้างโดย Music Health ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีดนตรี เพื่อสุขภาพของออสเตรเลีย ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียในการช่วยตระหนักถึงนวัตกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งแอปพลิเคชัน Vera หรือ www.veramusic.com เป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบบนฐานคิดของการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) โดยการใช้งาน Vera สามารถสร้างรายการเพลง (playlist) ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม เมื่อตั้งค่า Vera จะสามารถวิเคราะห์อายุของผู้ป่วยสมองเสื่อม และระบุได้ว่าผู้ใช้งานเกิดเมื่อใด เติบโตที่ไหน และเพลงประเภทไหนที่พวกเขาชื่นชอบ ผ่านการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ในการจัดการสร้างรายการเพลงส่วนตัวแก่ผู้ใช้งานตามความเหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อจัดการปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และความผิดปกติทางจิตในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia : BPSD) อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าเทคโนโลยีของ Vera ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงเสียงเพลงที่สมบูรณ์แบบในเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ฟังแต่ละคน

Stephen Hunt ผู้ร่วมก่อตั้ง Music Health กล่าวว่า “เราได้สร้าง Vera เพื่อค้นหาเพลงที่มีความหมายและมีผลดีต่อผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม โดย Vera จะทำหน้าที่เสมือนนักสืบทางด้านดนตรี คอยค้นหาเพลงที่ผู้ป่วยเคยชื่นชอบในอดีตและอาจหลงลืมไปแล้ว ซึ่งแม้แต่ผู้ดูแลอาจไม่เคยได้ยินและครอบครัวอาจไม่เคยรู้ด้วยซ้ำ”

ภาพ : หน้าแรกของ Vera music จาก thestar.com
ภาพ : ขั้นตอนการตั้งค่า Vera music จาก assistivetechnologyblog

แอปพลิเคชัน Vera ร่วมมือกับ Universal Music Group (UMG) ผู้นำความบันเทิงทางด้านดนตรีชั้นนำของโลก สร้างแค็ตตาล็อกบรรจุเพลงประเภทต่าง ๆ ทั้งเพลงคลาสสิก คันทรี แจ๊ส ป๊อบ R&B และแนวเพลงอื่น ๆ ให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึง พร้อมทั้งมีรายการเพลงมากมายให้ผู้ใช้งานได้เลือกฟัง ซึ่งจุดประสงค์ของรายการเพลงจะมีความแตกต่างกัน มีตั้งแต่รายการเพลงประเภทที่ช่วยให้ผ่อนคลายไปจนถึงเพิ่มพลังบวกให้กับผู้ใช้งาน และนอกจากประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมแล้ว Vera ยังสามารถเชื่อมต่อครอบครัวและกลุ่มเพื่อนของผู้ใช้งานให้สร้างเวลาที่น่าจดจำร่วมกันผ่านเสียงเพลง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใช้งาน Vera ได้ผ่าน App Store ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเสียค่าบริการสำหรับใช้งาน 12 เดือน อยู่ที่ราคาประมาณ 3,264 บาท 

Vera ถือเป็นอีกสุดยอดนวัตกรรมที่สร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม และสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยได้หวนถึงความรู้สึกอันมีค่าในชีวิตอีกครั้ง พร้อมกับสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและครอบครัวให้มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันมากยิ่งขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่ช่วยเหลือผู้คนจำนวนมาก

● อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
‘Towards a dementia-inclusive society’ คู่มือใหม่ของ WHO ที่จะช่วยให้ผู้มีภาวะสมองเสื่อมอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี – SDG Move 
สภาพของชุมชนด้อยโอกาสส่งผลให้สุขภาพสมองของผู้อยู่อาศัยเสื่อมลงเร็วกว่าผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่มีความเป็นอยู่ดีกว่า – SDG Move 
เทรนด์การออกกำลังกายชี้ 58% ของประชาชนใน 29 ประเทศต้องการออกกำลังกายมากขึ้น แต่อุปสรรคแรกคือไม่มีเวลา – SDG Move 
HACK CARE – DIY เฟอร์นิเจอร์ IKEA และบ้าน เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม – SDG Move 
มลพิษทางอากาศเป็นพิษต่อทักษะการคิดของสมองตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงอีก 60 ปีให้หลัง – SDG Move 

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
– (3.4) ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2573
#SDG9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม
– (9.b) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีนโยบายสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนำไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของสินค้า

แหล่งที่มา:
Dementia Management Tool ‘Vera’ Launches on Apple’s App Store With the World’s Largest Music Catalogue from Universal Music Group – Assistive Technology Blog
Vera’s personalized playlists use music to help people with dementia- (trendwatching) 
Inside the New Music App That Helps Dementia Sufferers by Stirring Memories With Personalized Playlists- (variety) 
Dementia- (WHO) 
เพราะเหตุใด ‘ดนตรี’ จึงกระตุ้นความทรงจำของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ – โพสต์ทูเดย์ สุขภาพ 

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย

Author

  • Praewpan Sirilurt

    Knowledge Communication | มนุษย์ผู้เชื่อว่า “การสื่อสารสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกของกันและกันได้” ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน หรือเผชิญกับอะไรอยู่ การสื่อสารจะช่วยบอกเล่าเรื่องราวส่งไปให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น