ผู้อำนวยการ SDG Move เป็นวิทยากรหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่า นวัตกรรมสังคม และ ความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน

23 มิถุนายน 2566 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้แก่ผู้อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่า นวัตกรรมสังคม และ ความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 (Kasetsart University Value Creation & Innovation for Professionals and Sustainability: KU VIPS 1) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ขอบคุณภาพถ่ายและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ Facebook Page : KUVIPS

Last Updated on มิถุนายน 26, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น