ผู้อำนวยการ SDG Move ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการงานวิจัย/นวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

17 กรกฎาคม 2566 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายหัวข้อ “การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการสร้างผลงานด้านวิจัย/นวัตกรรม เพื่อขยายผลสู่การปฎิบัติและการสร้างมูลค่าทางวิชาการ”​ แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Last Updated on กรกฎาคม 31, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น