ผอ. SDG Move ร่วมพูดคุยงาน PSDS​ Talks​ – ESG Series หัวข้อ “บทบาท​ของ​ SMEs ในการขับเคลื่อน​ SDGs” จัดโดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

15 กันยายน 2566 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “บทบาท​ของ​ SMEs ในการขับเคลื่อน​ SDGs” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน PSDS Talks #21 เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน ESG Series จัดโดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีอ.ดร.ณัฐวิคม  พันธุวงศ์ภักดี เป็นผู้ดำเนินรายการ

รับชมวิดีโองานย้อนหลัง

Last Updated on ตุลาคม 3, 2023

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น