WHO เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าฉบับแรกของทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ ชี้ประเทศทั่วโลกต้องมีฟอรัมด้านสุขภาพผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น

องค์การอนามัยโลกและหุ้นส่วนความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติ เผยแพร่ “รายงานความก้าวหน้าฉบับแรกของทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะแห่งสหประชาชาติ” (UN Decade of Healthy Ageing pro... (เพิ่มเติม)

ไทยเตรียม 4 ข้อเสนอ ในการประชุม ‘COP 28’ พร้อมร่วมแก้ปัญหาโลกเดือดกับผู้นำโลก

ไทยพร้อมแค่ไหนในการประชุม COP28 ? สำรวจท่าทีของประเทศไทยก่อนเริ่มการประชุม ‘COP28’ หรือ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 (UNFC... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  19 – 24 พฤศจิกายน 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ ครม.อนุมัติร่าง พ... (เพิ่มเติม)

ชวนจับตา 4 ประเด็นสำคัญการประชุม ‘COP28’ พร้อมสำรวจความกังวลต่อท่าทีเจ้าภาพในการยุติการใช้พลังงานฟอสซิล

การประชุมประเทศภาคี (Conference of the Parties) ครั้งที่ 28 หรือการประชุม COP28 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแป... (เพิ่มเติม)

WHO เสนอยุทธศาสตร์การกำจัด ‘มะเร็งปากมดลูก’ – พร้อมทบทวนความมุ่งมั่น การลดผลกระทบด้านสุขภาพในทั่วโลก

มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 4 ในผู้หญิงทั่วโลก โดยแต่ละปีมีผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกมากกว่า 600,000 ราย และประมาณครึ่งหนึ่ง... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 5 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  11 – 17 พฤศจิกายน 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ นายกฯ ปาฐกถาที่ปร... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 30: สื่อมวลชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเป็นได้เป็นหนึ่งในวิทยากรร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "ไทยในสถานการณ์ SDGs: บทบาทสื่อมวลชนควรเป็นอย่างไร" จัดโดยสมาพันธ์สื่อม... (เพิ่มเติม)

รองผอ. SDG Move ร่วมเวทีเสวนา “SDGs และ BCG มุมมองคนรุ่นใหม่ต่องานวิจัยและนวัตกรรมไทย” ภายในงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7

16 พฤศจิกายน 2566 - ดร.ณัฐ​วิคม​ พันธุ​วงศ์​ภักดี​ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมเป็นวิทยากรเวทีเสวนาในงานประชุมวิชาการระดับชาติและน... (เพิ่มเติม)

คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับ ‘บริษัทจดทะเบียน’ – เปิดโอกาสทางธุรกิจโดยมี SDGs เป็นหลักคิด

SDG Recommends ฉบับนี้ ชวนอ่าน  “คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนและมาตรฐานผลกระทบ SDG” (SDG Guidebook for Thai Listed Companies and SDG Impact standards) เป็... (เพิ่มเติม)

EJF ชวนจับตา ‘ข้อตกลงพลาสติกโลก ครั้งที่ 3’ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะผู้แทนรัฐบาลไทย เพื่อยุติมลพิษพลาสติกอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

วันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2566 ตัวแทนประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการเจรจาระหว่างรัฐบาลเพื่อจัดตั้ง “ข้อตกลงพลาสติกโลก” ครั้งที่ 3 (Intergovernmental Negotiating Committee: INC3) ณ สำนักงา... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 5 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  4 – 10 พฤศจิกายน 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ EnLAW ชวนลงชื่อสนั... (เพิ่มเติม)

เรียนรู้ ‘โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน’ ผ่านคอร์สออนไลน์ของ ‘FAO’ ที่หวังสร้างความเข้าใจเเละสร้างความร่วมมือจัดการกับการแพร่ระบาด

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และองค์การอนามัยสัตว์โลก (Wor... (เพิ่มเติม)

12 of 17