UNAIDS จัดวงประชุมในหัวข้อ “แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อยุติโรคเอดส์ : 10 ปี ถึง 2030”

การติดเชื้อ HIV เกิดจากความเหลื่อมล้ำ : การอภิปรายในประเด็นความเหลื่อมล้ำเพื่อการยุติโรคเอดส์: 10 ปี ถึง 2030 (Addressing Inequalities to End AIDS: 10 Years to 2030) ซึ่งจัดขึ้นเ... (เพิ่มเติม)

อ่านรายงานล่าสุด ‘สถานะสภาพภูมิอากาศของโลก 2563’: ดู Climate Change ว่าเป็นอย่างไรในช่วง 28 ปีที่ผ่านมา

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization) เคยได้ออก ‘สถานะของสภาพภูมิอากาศ’ เอาไว้เมื่อปี 2536 และล่าสุดปีนี้ ได้เผยแพร่ ‘สถานะของสภาพภูมิอากาศ 2563’ (State of t... (เพิ่มเติม)

Alcohol-Harm Paradox : แม้ดื่มเหล้าปริมาณเท่ากัน แต่นักดื่มคนจนมีอัตราการตายสูงกว่าคนรวย

การดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักดื่มทุกคนอย่างไม่เลือกหน้า แต่มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic status) และอัตราการเสียชีวิตอันเนื่อง... (เพิ่มเติม)

‘Health Equity Tracker’ แพลตฟอร์มติดตามความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพระหว่างผู้ป่วยโควิด-19 ต่างเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ในสหรัฐฯ

Health Equity Tracker แพลตฟอร์มข้อมูลที่แสดงผลกระทบด้านสุขภาพจาดโควิด-19 ที่เกิดแตกต่างกันระหว่างคนผิวขาวและกลุ่มคนชายขอบ เช่น คนผิวสี ในสหรัฐอเมริกา โดยจะแสดงภาพข้อมูล (data visu... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงานพันธมิตรบริษัทยักษ์ใหญ่ชี้ LGBT+ เป็นกลุ่มคนสำคัญที่มีผลต่ออนาคตธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แม้ในระดับตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จะไม่ได้ระบุประเด็นเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) เอาไว้อย่างตรงไปตรงมาด้วยความละเ... (เพิ่มเติม)

งานวิจัยเผย ‘ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้’ เป็นตัวผลักให้เกิดการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศ

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสาร Science Advances พบว่า ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมามีการซื้อขายสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 420 ล้านตัว ใน 226 ประเทศทั่วโลก นักวิจัยระบุว่าความเหลื่อมล้ำด้... (เพิ่มเติม)

ทุกรัฐต้องคุ้มครอง-เพิ่มจำนวน ‘พยาบาล’ อีก 6 ล้านคนภายในปี 2573 เพราะโลกอาจเผชิญ ‘ภาวะสมองไหล’ ของพยาบาลจากประเทศกำลังพัฒนาไปประเทศพัฒนาแล้ว

- 2021: Year of the Health and Care Workers: Protect. Invest. Together - การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 หรือ WHA74 (24 – 31 พ.ค. 2564) นำโดย ดร. Tedros Adhanom Ghebreyesus... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | Transformative Partnership และทุนทางสังคม กับอนาคตของสังคมไทยในโลกยุค (หลัง) โควิด-19

ในวิกฤติโควิด-19 ที่เริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2562 และรุนแรงขึ้นมาในระลอกแรกในช่วงมีนาคม 2563 ก่อนจะผ่อนแรงลงไปและย้อนกลับมารุนแรงกว่าเดิมในระลอกปัจจุบันและยังไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลงเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Impact Assessment Tool เครื่องมือประเมินผลกระทบต่อ SDGs ที่ไม่ว่าใครก็ใช้งานได้

แม้ว่าการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับชาติเป็นหลัก แต่เพราะเป็นกรอบการพัฒนาที่ครอบคลุมแทบทุกประเด็นบนสังคมโลกนี้ SDGs ก็ได้กล... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ภาพรวมสถานการณ์ยาเสพติดโลกกับผลกระทบที่มีต่อ SDGs

'More people are using drugs, and there are more drugs, and more types of drugs, than ever' ในช่วงระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2552 – 2561) ประมาณ 269 ล้านคนทั่วโลก หรือ 1 ใน 4 ของประช... (เพิ่มเติม)