SDG Updates | การพัฒนาที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมหน้าตาเป็นอย่างไร – ให้ SDGs ช่วยเป็นคำตอบ (EP.5)

ปีนี้ UN Energy [1] เผยแพร่รายงานว่าด้วยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมอย่างมีส่วนร่วม (Enabling SDGs through Inclusive Just Energy Tra... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุป 9 เป้าหมายย่อยที่ยังวิกฤต (ฉบับรวบรัด) จากรายงาน 5 ปีสถานะ SDGs ประเทศไทย โดยสภาพัฒน์

การเปิดตัว รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 ที่จัดทำโดย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ถ... (เพิ่มเติม)

อังกฤษประกาศยกเลิกคำถามคัดกรองผู้บริจาคโลหิตที่ “เลือกปฏิบัติ” โดยเฉพาะต่อผู้บริจาคชาวแอฟริกันผิวดำ

กรมอนามัยและบริการสังคม (Department of Health and Social Care) ของสหราชอาณาจักรประกาศจะถอดคำถามคัดกรองก่อนบริจาคโลหิตที่เห็นว่า "ล้าสมัย" และ "เลือกปฏิบัติ" ต่อผู้ประสงค์บริจาคโลห... (เพิ่มเติม)

ช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างเพศ ทำให้ประเทศรายได้ต่ำสูญเสีย GDP รวมกันไปกว่าหนึ่งแสนล้านดอลลาร์ต่อปี

จนถึงปัจจุบัน ยังมีอีกหลายล้านคนทั่วโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย รายงานการศึกษาล่าสุดพบว่า ในระดับโลก ผู้ชายเข้าถึงโลกออนไลน์มากกว่าผ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 4 คู่มือจัดการพิพิธภัณฑ์และงานแสดงศิลปะให้ยั่งยืน

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ยิ่งกว่าจุดหมายคือระหว่างทาง – 4 ขั้นตอนหลักของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (EP.2)

ฟังในรูปแบบบทความเสียง บทความ “ฤาพลังงานสะอาดจะไม่ยั่งยืน – ใครคือแนวหน้าผู้สูญเสียหากเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำจะทอดทิ้งผู้คนไว้ข้างหลัง” ได้นำเสนอถึงการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังง... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | Atlas of Sustainable Development Goals 2020 แผนที่สถานการณ์ความก้าวหน้า SDGs จากธนาคารโลก

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในสื่อ interactiv... (เพิ่มเติม)

ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นอย่างไร? เมื่อครึ่งหนึ่งของโลกยังเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และไม่มีกรอบ “global data governance”

โควิด-19 ย้ำให้เห็นว่า ‘ข้อมูลดิจิทัล’ (digital data) มีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์และเชิงเศรษฐกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) ในมิติสาธารณสุข ‘ข้อมูล’ ช่วยใ... (เพิ่มเติม)

ความมั่งคั่งโลกเมื่อสิ้นปี 2020 เพิ่มขึ้นแม้เผชิญโรคระบาด แต่สัดส่วนความมั่งคั่งเกือบครึ่งถือครองโดยคนเพียง 1.1%

การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสส่งผลให้ระดับความมั่งคั่งทั่วโลกลดลงอย่างมากในช่วงตอนต้นของปี 2020 จากข้อมูลของเครดิตสวิส (Credit Suisse) พบว่า ความมั่งคั่งครัวเรือนโลก (global househol... (เพิ่มเติม)

ศักยภาพการผลิตและการช่วยเหลือจากประเทศอื่นจะช่วยให้กลุ่มประเทศ LDCs หลุดจากชายขอบและฟื้นตัวจากโรคระบาด

มากกว่า 20 ปีที่ผ่านมานี้ มีเพียงไม่กี่ประเทศในกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดหรือประเทศด้อยพัฒนาที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและพัฒนาศักยภาพการผลิตของตนได้ รายงานล่าสุด ‘Least Develope... (เพิ่มเติม)