SDG Updates | การพัฒนาที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมหน้าตาเป็นอย่างไร – ให้ SDGs ช่วยเป็นคำตอบ (EP.5)

ปีนี้ UN Energy [1] เผยแพร่รายงานว่าด้วยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมอย่างมีส่วนร่วม (Enabling SDGs through Inclusive Just Energy Tra... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุป 9 เป้าหมายย่อยที่ยังวิกฤต (ฉบับรวบรัด) จากรายงาน 5 ปีสถานะ SDGs ประเทศไทย โดยสภาพัฒน์

การเปิดตัว รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 ที่จัดทำโดย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ถ... (เพิ่มเติม)

ธนาคารเพื่อการพัฒนาอาจกำลังทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ คิดเป็นมูลค่า 8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี

Finance for Biodiversity Initiative (F4B) กับรายงานล่าสุด “Aligning Development Finance with Nature’s Needs: Estimating the nature-related risks of development bank investments” เ... (เพิ่มเติม)

Sneki Snek and Friends แอนิเมชันจาก Razer บ.อุปกรณ์เกม ช่วยเกมเมอร์วัยเยาว์ให้ตระหนักถึงความยั่งยืนภายใน 6 ตอน

Razer บริษัทอุปกรณ์เสริมสำหรับเกมเมอร์ (gaming gear) ที่มีชื่อเสียงในวงการเกมและอีสปอร์ต โดยการสนับสนุนจาก Franklin Templeton บริษัทช่วยบริหารจัดการลงทุนและโซลูชันทางเทคโนโลยี ผลิ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทะเลและมหาสมุทรมากขึ้นผ่าน Ocean Literacy

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | CEO Guide to the SDGs – สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยมี SDGs เป็นหัวใจธุรกิจ

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนในสื่อคู่มือ "C... (เพิ่มเติม)

‘Earth Warriors’ หลักสูตรทางเลือกสอนเด็กเล็กในประเทศที่ร่ำรวย ให้รู้รักความยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ

ทุกคนในทุกช่วงวัยควรมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนในปัจจุบัน โดยเฉพาะที่เด็กและเยาวชนจะเกิดและเติบโต... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 4 คู่มือจัดการพิพิธภัณฑ์และงานแสดงศิลปะให้ยั่งยืน

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ ... (เพิ่มเติม)

‘Fairphone’ สมาร์ทโฟนที่แฟร์ต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคม ถอด-เปลี่ยน-ซ่อมอะไหล่ได้ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

บริษัทผู้ผลิตมือถือ 'Fairphone' เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นที่สี่ Fairphone 4 มือถือสายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มาพร้อมกับการรับประกันการอัปเดตซอฟต์แวร์นานถึง 5 ปี และเคลมว่าเป็น "... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | Atlas of Sustainable Development Goals 2020 แผนที่สถานการณ์ความก้าวหน้า SDGs จากธนาคารโลก

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในสื่อ interactiv... (เพิ่มเติม)