SDG Updates | ทีมนักวิจัย SDG Move ร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะวิจัยโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยื... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 12

สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ธิตา อ่อนอินทร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไ... (เพิ่มเติม)

มหาลัยคอกหมู-รากแก้วกสิกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

รับชมรายการ ปิดทองแผ่นดิน : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ดาวน์โหลดข้อมูล ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง พระราชดำรัสของพระบาท... (เพิ่มเติม)

นโยบาย 2 บาทที่สามารถช่วยทำให้โลกหายร้อนได้

โดย ณัฐวุฒิ เผ่าทวี คุณคิดว่าเงินเพียงเเค่สองบาทจะสามารถช่วยทำให้โลกหายร้อนได้ไหมครับ ? เเค่คิดก็ยากเเล้วว่าเงินเพียงเเค่สองบาทนั้นจะสามารถทำให้โลกหายร้อนได้ยังไง ในเมื่อเรายังค... (เพิ่มเติม)

เดนมาร์กร่วมมือ-เปลี่ยนเมืองเป็นห้องทดลองนวัตกรรมทางอาหารเพื่อความยั่งยืน

ที่มา: inhabitat.com William McDonough พร้อมทีมงานสถาปนิกและนักออกแบบผังเมืองเตรียมแผนระยะยาวสำหรับการสร้างสวนนวัตกรรมทางอาหาร (Agro Food Park: AFP) ใกล้เมืองออฮุส (Aarhus) ซ... (เพิ่มเติม)

นครนิวยอร์ก-ไมอามี่หันเรียนวิทย์ฯ ชายฝั่ง (The Case for Citizen Science on Coastal Waters) #Planet

ที่มา: Citylab.com โรงเรียนต่างๆ ในนครนิวยอร์กและไมอามี่เริ่มปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนใส่ใจสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติรอบตัวมากขึ้น โดยในวิชาวิทยาศาสตร์และช... (เพิ่มเติม)