Director’s Note: 29: การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Times Higher Education Impact Rankings และนัยยะเชิงนโยบายต่อกระทรวง อว.

สวัสดีครับทุกท่าน สัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2023 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามผลกระทบที่มหาวิทยาลัย... (เพิ่มเติม)

SDG Move เชิญเครือข่าย 10 มหาวิทยาลัยประชุมสรุปโครงการ Reinventing University for SDGs ปีที่ 1

31 พฤษภาคม 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบ "โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 2 จาก 2 บทความ