‘ยุติสงคราม’กบฎฟาร์ก-โคลัมเบีย

ภาพข่าว: ผู้นำฝ่ายค้าน Álvaro Uribe ได้เข้าพบประธานาธิบดี Juan Manuel Santos เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อทบทวนการทำสัญญาสงบศึก. ช่างภาพ: Luis Eduardo Noriega A/EPA

ที่มา: theguardian.com

รัฐบาลโคลัมเบียได้ทำการเซ็นสัญญายุติความขัดแย้งกับกลุ่มกบฎฟาร์ก (the Revolutionary Armed Forces of Colombia: Farc.) หลังจากที่มีความขัดแย้งภายในประเทศกันมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ โดยสาเหตุหลักของความขัดแย้งนั้นมาจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ

5760.jpgภาพ: กลุ่มกบฎฟาร์ก (Farc rebels) ยืนกรานกองกำลังที่ Putumayo ในป่าทางตอนใต้ของประเทศโคลัมเบีย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559. ช่างภาพ: Fernando Vergara/AP

ในสัญญาสงบศึกดังกล่าวได้กำหนดไว้ถึงการแก้ปัญหาอย่างสันติและไม่ใช้ความรุนแรง และมีการเจรจาแก้ไขข้อตกลงเพื่อสันติภาพเป็นจำนวน 56 ข้อจาก 57 ข้อ จนสามารถเซ็นสัญญายุติความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานได้ในที่สุด

การเซ็นสัญญาครั้งนี้ถือเป็นสัญญานที่ดีด้านสันติภาพ ก่อให้เกิดความสงบในประเทศโคลัมเบียและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของการหาข้อยุติความไม่สงบภายในประเทศ นับว่าเป็นแนวโน้มการพัฒนาที่เป็นไปตาม SDG ที่ 10.2  10.3 (ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศ) 16.1  16.2  16.3  16.4  16.5  16.6  (ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข)

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Colombia to sign new peace deal with Farc rebels despite ongoing objections

Farc peace deal: rebels and Colombian government sign accord to end war

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น