SDG Updates | SDG 16 กับการบังคับให้สูญหายในบริบทประเทศไทย

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสิรฐ การบังคับให้สูญหาย หรือที่เรียกกันว่า “การอุ้มหาย” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำตัวประชาชนไปคุมขังโดยไม่ให้ญาติพี่น้องหรือครอบครัวทราบถึงชะตากรรมขอ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ไวรัส มนุษยธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้ประกาศยกระดับการระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก หรือ a global health e... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 16

จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล และ นณริฏ พิศลยบุตร จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทาง... (เพิ่มเติม)

มหาลัยคอกหมู-รากแก้วกสิกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

รับชมรายการ ปิดทองแผ่นดิน : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ดาวน์โหลดข้อมูล ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง พระราชดำรัสของพระบาท... (เพิ่มเติม)

‘ยุติสงคราม’กบฎฟาร์ก-โคลัมเบีย

ภาพข่าว: ผู้นำฝ่ายค้าน Álvaro Uribe ได้เข้าพบประธานาธิบดี Juan Manuel Santos เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อทบทวนการทำสัญญาสงบศึก. ช่างภาพ: Luis Eduardo Noriega A/EPA ที่มา: theguard... (เพิ่มเติม)