ออฟฟิศสวย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Creating the Workplace of the Future Through Biophilic Design

ที่มา : sustainablebrands.com

การออกแบบอาคาร สถานที่ หรือที่ทำงาน มีผลต่อศักยภาพมนุษย์หรือคนทำงานเสมอ Biophilic design หรือการออกแบบสถานที่ (ในเมือง) ให้มีความสมดุลและมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ให้ผู้ใช้สถานที่นั้น ๆ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด ต้นไม้ แสงแดด พื้นที่สีเขียวต่างส่งผลต่อสุขภาพและศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เพราะพวกมันจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และลดความเครียดของพนักงานลง

หัวใจของการดีไซน์แบบนี้คือโยงสัญชาติญาณความผูกพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน จากการศึกษาของ Interface เรื่อง The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace พบว่าพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศที่ใช้ Biophilic Design จะมีความคิดสร้างสรรค์ได้เพิ่มขึ้น 15% และมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น 6% เลยทีเดียว

โดยในช่วง 3 – 5 ปีที่ผ่านมา การออกแบบแนว Biophilic ได้รับความนิยมตามออฟฟิศในหลายประเทศ เช่น ออฟฟิศของกูเกิ้ล อเมซอน Meridian Credit Union และเฟซบุค หรือแม้แต่โรงแรมชั้นนำระดับโลกอย่าง Starwood ก็เอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับสถานที่ในโรงแรมเช่นกัน

ISS_TL_global_research_findings_graphic.png

ที่มา: A recent study conducted by Human Spaces

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Meridian Credit Union

designed for employees to thrive

Biophilic design: the best kept secret of a great workplace

Human Spaces Global Report

The Relative Benefits of Green Versus Lean Office Space: Three Field Experiments

See all › 62 ReferencesShare Download full-text PDF

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น