อินเดียวางแผนระบบเมืองปราศจากของเสีย

Plans for Salt Lake-Rajarhat to be a smart & green city

ที่มา : timesofindia.indiatimes.com

เมืองโกลกาตา (the Bidhannagar Municipal Corporation) ประเทศอินเดียกำลังวางแผนขยายความเป็นเมืองสีเขียว ให้ครอบคลุมไปถึงบริเวณ Salt Lake และเขต Rajarhat หลังจากที่มีนโยบายการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาระบบปราศจากของเสีย (zero-waste system) ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจึงได้ดำเนินการรณรงค์การลงคะแนนออนไลน์ในปีที่ผ่านมา เพื่อเปิดโหวตให้ชาวเมืองซอลท์เลคได้ตัดสินใจว่าต้องการเปลี่ยนและพัฒนาพื้นที่ในเมืองให้มีความเป็นเมืองสีเขียวหรือ smart green city หรือไม่ ผลปรากฏว่าชาวเมืองกว่า 50% แสดงความปราถนาที่จะพัฒนาให้เมืองเล็กๆของพวกเขาเป็นเมืองที่เหมาะกับผู้สูงอายุและหันมาใช้พลังงานสะอาด

โดยตามความเห็นของชาวเมือง เจ้าหน้าที่เทศบาลจึงเริ่มดำเนินการวางแผนพัฒนาเขตซอลท์เลคให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากมลภาวะ และใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ทันสมัย เช่น รถบัสระบบวงจรแบตเตอรี่สามล้อ รถเมล์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการจัดการของเสียขั้นสูง และพัฒนาระบบนิเวศในเมืองให้ทันสมัยสมเป็นเมือง  smart city มากขึ้น

ความพยายามผลักดันดังกล่าวนี้จึงมีความสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 3 เรื่องของการสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 7 การสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา  เป้าหมายที่ 9 การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม และ เป้าหมายที่  11 ในเรื่องของการทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น