Goal 17: Partnerships for the Goals

เป้าหมายที่ 17:   ในโลกยุคปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม การประสานงานด้... (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

ตามที่ โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ควา... (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

ตามที่ โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้ภายใต้ “โครงกา... (เพิ่มเติม)

“travail en cours- อยู่ระหว่างดำเนินการ” 12 ธันวาคม 2563 ครบรอบ 5 ปี Paris Agreement

ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 (ค.ศ. 2015) ณ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผู้นำจากทั่วโลกต่างแสดงความยินดีกับการที่นานาประเทศรับรอง ความตกลงปารีส (Pa... (เพิ่มเติม)

5 ธันวาคม วันอาสาสมัครสากล

"Together we can through volunteering"เป็นธีมหลักของวันอาสาสมัครประจำปี 2020 เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของบทบาทอาสาสมัครในการเป็นพลังสำคัญของการเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากในพื้นที่ต่า... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 5 จาก 5 บทความ