Goal 17: Partnerships for the Goals

เป้าหมายที่ 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strengthen the means of implementation and revital... (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

ตามที่ โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ควา... (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

ตามที่ โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้ภายใต้ “โครงกา... (เพิ่มเติม)

“travail en cours- อยู่ระหว่างดำเนินการ” 12 ธันวาคม 2563 ครบรอบ 5 ปี Paris Agreement

ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 (ค.ศ. 2015) ณ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผู้นำจากทั่วโลกต่างแสดงความยินดีกับการที่นานาประเทศรับรอง ความตกลงปารีส (Pa... (เพิ่มเติม)

5 ธันวาคม วันอาสาสมัครสากล

"Together we can through volunteering"เป็นธีมหลักของวันอาสาสมัครประจำปี 2020 เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของบทบาทอาสาสมัครในการเป็นพลังสำคัญของการเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากในพื้นที่ต่า... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 5 จาก 5 บทความ