ผลกระทบจากโควิด-19 จะทำให้เด็กหญิงกว่า 10 ล้านคนเสี่ยงกับการแต่งงานก่อนวัยอันควร

UNICEF เผยแพร่ข้อมูล ‘COVID-19: A threat to progress against child marriage’ คาดการณ์ผลกระทบจากโควิด-19 ที่ทำให้ความก้าวหน้าในการขจัดการแต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควร (Child Marriage) มาหลายปี ต้องชะงัก ซ้ำอาจจะเพิ่มมากขึ้นอีกกว่า 10 ล้านคน โดยย้ำความสำคัญของการทำให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติให้มากที่สุดหรือมีมาตรการทางสังคมที่จะช่วยยุติปัจจัยอันจะเป็นบ่อเกิด ‘ทำลายอนาคต’ ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้

เพราะการระบาดของโควิด-19 ทำให้มาตรการ การให้บริการสาธารณะ และวิถีชีวิตในทุกแง่มุมถูกกระทบ อย่างการมีข้อจำกัดในการเดินทาง ข้อจำกัดในการเข้าสังคม การทำกิจกรรมกับชุมชน การรับบริการสุขภาพและเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมติดขัด ไปจนถึงการปิดโรงเรียน ความเครียดจากสภาพเศรษฐกิจ ผู้ปกครองตกงาน-ไม่มีรายได้จุนเจือ-ยากจนเพิ่มขึ้น หรือเสียชีวิต เหล่านี้ล้วนเป็น ‘ปัจจัย’ ทำให้เด็กผู้หญิงยิ่งเสี่ยงและเปราะบาง

กล่าวคือ ในบางกรณีที่ครอบครัวซึ่งพ่อแม่ตกงาน ไม่มีความมั่นคงทางการเงิน ด้วยสถานการณ์อัตขัดเช่นนั้นอาจบีบบังคับให้ลูกสาวต้องแต่งงานตั้งแต่ยังเล็กเพื่อลดภาระทางการเงิน ทว่าผลกระทบที่ตามมาซึ่งหน้าและตลอดชีวิตของเด็กผู้หญิงคือ อาจไม่มีโอกาสได้กลับมาเรียนหนังสือ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและไม่มีการวางแผนซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพมารดาและการเสียชีวิต หรือกระทั่งอาจประสบกับความรุนแรงภายในบ้าน กระทบกับสุขภาพจิตและสุขภาวะโดยรวมอย่างสาหัส เป็นการทำลายโอกาส อนาคต สุขภาพและการศึกษาของเด็กสาว

จริงอยู่ที่อาจยังไม่สามารถประเมินผลกระทบจากโควิดที่ครอบคลุมทุกประเด็นได้ แต่เมื่อทราบแล้วก็ควรลงมือทำทันทีเพื่อปกป้องเด็กผู้หญิงไม่ให้เข้าสู่วงจรการแต่งงานก่อนวัยอันควร ซึ่งอาจดำเนินการได้โดยการกลับมาเปิดโรงเรียน การบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่เสริมพลังเด็กผู้หญิง ให้เข้าถึงบริการสุขภาพและสังคมอันหมายรวมถึงบริการด้านสุขอนามัยเจริญพันธุ์ ตลอดจนให้มีการคุ้มครองทางสังคมแก่ครอบครัวเพื่อยืดขยายการลดความเสี่ยงที่จะมีต่อตัวลูกสาวเอง

ปัจจุบัน ทั่วโลกมีหญิงสาวและผู้หญิงที่แต่งงานตั้งแต่ยังเด็ก ในจำนวนครึ่งหนึ่งนั้นมาจากบังกลาเทศ บราซิล เอธิโอเปีย อินเดีย และไนจีเรีย

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจเสริมพลังผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
เป้าประสงค์ที่ 5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวันอันควรโดยการบังคับและการทำลายอวัยวะเพศหญิง

เข้าถึงข้อมูล UNICEF ที่:

แหล่งอ้างอิง:
https://www.unicef.org/press-releases/10-million-additional-girls-risk-child-marriage-due-covid-19
https://reliefweb.int/report/world/covid-19-threat-progress-against-child-marriage

#SDGWatch #ihpp #SDG5

Last Updated on มีนาคม 9, 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *