เมื่อพลาสติกถูกกังขา กระดาษที่มีอายุการใช้งานนานแต่ย่อยสลายได้จะเป็นทางเลือก

การที่ผู้บริโภคเลือกสนับสนุนแพ็กเกจที่มีความยั่งยืนมากขึ้นได้ช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตได้คิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์หรือสร้างขยะน้อยลงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งได้กลายเป็นเทรนด์ของยุคสมัยนี้

WestRock บริษัททำหีบห่อบรรจุภัณฑ์จากกระดาษสำหรับการใช้งานในสินค้าหลากประเภท ตั้งแต่ความงาม อาหาร ยาและสุขภาพ การทำสวน ไปจนถึงสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นบริษัทหนึ่งที่มองว่ากระดาษสามารถแข่งขันกับพลาสติกที่หลายคนกังวลเรื่องความไม่ยั่งยืนได้ แต่การจะผลิตกระดาษให้ยั่งยืนได้เหมือนกันนั้นก็มีประเด็นที่จะต้องคำนึง อย่างการออกแบบแพ็กเกจจากกระดาษให้มีความสมดุลระหว่างการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไปพร้อมกับรักสิ่งแวดล้อม ที่หมายรวมถึงต้นทางของการมีป่าที่ยั่งยืนด้วย

ติดตามอ่านกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนและบทความเกี่ยวกับแพ็กเกจที่มีความยั่งยืนได้ที่: WestRock Sustainability

นอกจากนั้น ยังรวมถึงการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้สามารถนำกระดาษกลับมารีไซเคิลได้บ่อยครั้งขึ้น จากปกติที่เยื่อซึ่งได้มาจากไม้สามารถรีไซเคิลได้เฉลี่ย 5-7 ครั้งก่อนที่จะเสื่อมสภาพไปจนไม่สามารถนำมาสู่กระบวนการผลิตกระดาษและกระดาษลังแข็งได้ ก็อาจจะต้องหันมาเพิ่ม เยื่อบริสุทธิ์ (Virgin Fiber) เข้ามาในกระบวนการผลิต WestRock มองว่าเยื่อบริสุทธิ์จะช่วยทำให้กระดาษมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น

ขณะที่ หลังบ้านของการผลิต WestRock ก็ต้องสานสัมพันธ์อันดีกับผู้ดูแลป่าเอกชนรายเล็กที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนเช่นกัน เพื่อให้เป็นหุ้นส่วนการค้าและผลิตที่สนับสนุนอยู่บนค่านิยมเดียวกัน ทั้งต้นทางที่จัดการป่าอย่างยั่งยืนและให้มีเยื่อบริสุทธิ์เพียงพอสำหรับการผลิต และ WestRock ที่จะได้วัตถุดิบมาผลิตเป็นแพ็กเกจกระดาษตามที่ตั้งใจ

ซึ่งปัจจุบัน แพ็กเกจกระดาษของ WestRock สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ รีไซเคิล และย่อยสลายได้ และยังคงมีความพยายามที่จะคิดค้น ออกแบบแพ็กเกจกระดาษที่สามารถแข่งกับพลาสติกได้ เช่น การพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่สามารถกักเก็บบาร์ม น้ำมัน และมีส่วนผสมเป็นน้ำหอม เป็นต้น

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ SDGs
#SDG12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนความยั่งยืน แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในภาคเอกชน
#SDG13 การลงมือจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
#SDG15 การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา:
https://www.westrock.com/
https://www.triplepundit.com/story/2021/sustainable-packaging-2021/720556

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *