ซาอุดิอาระเบียออกนโยบายและแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วย ‘การป้องกันแรงงานเด็ก’ พร้อมเดินหน้าคุ้มครองสิทธิเด็กในมิติอื่น

ต้นสัปดาห์นี้ คณะรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียได้อนุมัตินโยบายแห่งชาติและแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกันแรงงานเด็ก โดยอายุขั้นต่ำที่สามารถทำงานได้คือเมื่อมีอายุครบ 15 ปี ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน และเด็กได้รับการคุ้มครองตามสิทธิเด็กภายใต้ระบบกฎหมายชารีอะห์และกฎหมายแรงงานของประเทศ

โดยนโยบายและแผนดังกล่าวสอดคล้องกับที่ประเทศได้ให้สัตยาบันกับอนุสัญญาแรงงานเด็กขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization – ILO) ฉบับที่ 138 ว่าด้วยเรื่องอายุขั้นต่ำในการทำงานและฉบับที่ 182 ว่าด้วยเรื่องรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในการใช้แรงงานเด็ก ที่ซาอุดิอาระเบียได้ให้สัตยาบันไว้เมื่อปี 2557 (2014) และ 2544 (2001) ตามลำดับ ซึ่งเป็นความคืบหน้าสำคัญที่ซาอุดิอาระเบียเดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

ซึ่งนอกจากจะมีการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการติดตามข้อมูลการใช้แรงงานเด็กเพื่อให้เป็นไปตามที่ ILO ระบุ ยังมีการนำรายการอาชีพต้องห้ามสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีมาผนวกไว้ในนโยบายและแผนนี้ด้วย อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการห้ามไม่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน แต่ก็มีเงื่อนไขที่ระบุว่าอนุญาตให้เด็กอายุระหว่าง 13 – 15 ปี สามารถทำงานที่ไม่หนักหนานัก (light jobs) ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ได้

ในขณะเดียวกัน ก็จะมีการปรับปรุงกรอบสถาบันและกลไกงานสังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในวงการนี้ สนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กทุกคน และสร้างการตระหนักรู้ในประเด็นแรงงานเด็ก ไปจนถึงการเดินหน้าคุ้มครองสิทธิเด็กในมิติอื่น ทั้งให้มีคณะกรรมการชุดพิเศษที่จัดการประเด็นเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อให้เป็นรากฐานของสังคมที่เข้มแข็ง ตลอดจนการรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) และพิธีสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กในความขัดแย้งที่ใช้อาวุธและสถานการณ์ความรุนแรงอื่นด้วย

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG4 หลักประกันว่าเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุม เท่าเทียม รวมถึงมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
#SDG8 การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม ยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และงานที่ดีสำหรับทุกคน ซึ่งรวมถึงการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด การเกณฑ์และใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ (เป้าประสงค์ที่ 8.7) และการปกป้องสิทธิแรงงาน สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (เป้าประสงค์ที่ 8.8)
#SDG16 สังคมที่สงบสุข มีส่วนร่วม ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม สถาบันที่มีประสิทธิผล ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงประเด็นการยุติความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก (เป้าประสงค์ที่ 16.2)

แหล่งอ้างอิง:
https://saudigazette.com.sa/article/605320/SAUDI-ARABIA/Saudi-Cabinet-approves-national-policy-to-prevent-child-labor

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *