ญี่ปุ่นจะปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในฟุกุชิมะ ค้านเสียงฝ่ายห่วงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชากรรอบมหาสมุทรแปซิฟิก

รัฐบาลญี่ปุ่นจำเป็นต้องปล่อยน้ำปนเปื้อนจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในฟุกุชิมะของ Tokyo Electric Power (TEPCO) จากเหตุสึนามีเมื่อปี 2554 มากกว่าล้านตันลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก เนื่องจากไม่มีสถานที่เพียงพอสำหรับการกักเก็บน้ำบำบัดในปี 2565 โดยยืนยันว่าจะดำเนินการควบคุมและกำกับดูแลตามมาตรฐานการบำบัด การกรองเพื่อกำจัดสารอันตรายและเจือจางการปนเปื้อนน้ำที่มีปริมาณเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิกประมาณ 500 สระนี้ก่อนจะปล่อยสู่ทะเลในอีก 2 ปี

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในฟุกุชิมะ
ภาพจาก: https://www.nsenergybusiness.com/

ซึ่งการกระทำดังกล่าว ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency – IAEA) ให้การสนับสนุน ด้วยมองว่าเป็นกระบวนการปล่อยน้ำเสียที่บำบัดแล้วจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เช่นเดียวกันกับที่อื่นในโลก อย่างไรก็ดี ชาวญี่ปุ่นต่อต้านการดำเนินการนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะเสียงคัดค้านจากฝ่ายกลุ่มอนุรักษ์ประมงชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ที่กังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและแหล่ง ‘อาหารทะเล’ ของภูมิภาค และครั้งนี้รวมถึงเพื่อนบ้านอย่างจีนและเกาหลีใต้ด้วย

ซึ่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยต่างคาดหวังให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการลดอันตรายจากรังสีมากกว่าการเลือกที่จะปล่อยน้ำปนเปื้อนลงสู่ทะเล เพราะจะนำมาซึ่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง ตลอดจนความปลอดภัยและสุขภาพของทุกคนรอบมหาสมุทรแปซิฟิก ทั้งชาวจีนและชาวเกาหลีใต้

การยืนกรานดำเนินการครั้งนี้ของญี่ปุ่นยังถูกคัดค้านจาก UN และกรีนพีซ อินเตอร์เนชันแนลด้วย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ากระบวนการกรอง ‘ALPS’ (Advanced Liquid Processing System) ที่ญี่ปุ่นใช้นั้น แม้ว่าจะสามารถขจัดสารกัมมันตรังสีจากน้ำได้ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงเหลืออยู่

ทั้งนี้ ทางการญี่ปุ่นพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพมองว่า การดำเนินการปล่อยน้ำดังกล่าว ‘จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เพียงเล็กน้อย’ เท่านั้น

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ #SDG6 (6.3) ยกระดับคุณภาพน้ำโดยการลดมลพิษและของเสียที่ปล่อยสู่น้ำ #SDG14 (14.1) ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท (14.2) ปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง (14.c) การอนุรักษ์และใช้มหาสมุทรโดยใช้กรอบ UNCLOS ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อ #SDG3 สุขภาพและสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน

แหล่งที่มา:
https://www.bangkokpost.com/world/2099195/japan-to-release-treated-fukushima-water-into-the-sea-pm
https://globalnews.ca/news/7754454/japan-fukushima-water-release-plan/

Last Updated on มกราคม 12, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น