ซิดนีย์โอเปราเฮาส์กับภารกิจโรงละครที่ปล่อยก๊าซโลกร้อนเป็นศูนย์ ภายในปี 2566

โรงละครซิดนีย์โอเปราเฮาส์ (Sydney Opera House) สถาปัตยกรรมร่วมสมัยสัญลักษณ์ของออสเตรเลีย-แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม มุ่งมั่นเป็นผู้นำความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน นอกจากจะสนับสนุนความหลากหลาย-ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้ว (accessibility) ล่าสุดได้จับมือกับบริษัท Honeywell ผู้นำด้านเทคโนโลยี เดินหน้าให้ศูนย์ศิลปะและสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะที่ไม่เคยว่างเว้นแห่งนี้ ปล่อยก๊าซโลกร้อนเป็นศูนย์ (climate-positive) ภายในปี 2566 ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงละครปี 2563 – 2566 รวมทั้งเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปีของโรงละครในปีเดียวกันด้วย

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โรงละครซิดนีย์โอเปราเฮาส์ได้ดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อลดผลกระทบด้านลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมาเสมอ จากการปรับวิธีการจัดการใหม่ตั้งแต่การใช้พลังงานและการจัดการขยะ ที่ร้านอาหารและบาร์ของโรงละครยกเลิกการใช้แก้วพลาสติกและหลอดพลาสติกจำนวนมาก ช่วยไม่ให้ขยะพลาสติกกว่า 2 ล้านชิ้นต้องไปกองเป็นภูเขาขยะในแต่ละปี โดยในปี 2562 ยังได้มีข้อตกลงการซื้อขายพลังงาน (Power Purchase Agreement – PPA) กับบริษัท Flow Power ที่ทำให้การใช้พลังงานภายในโรงละครมากกว่า 85% ได้มาจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะเดียวกันก็ได้นำหลักการ SDGs มาปรับยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ออกแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกันในชื่อ Reconciliation, Accessibility and Environment community action plans สนับสนุน 9 เป้าหมาย SDGs ได้แก่ #SDG4 #SDG8 #SDG10 #SDG11 #SDG12 #SDG13 #SDG14 #SDG15 และ #SDG17 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามการประเมิน ‘อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’ ของ Green Building Council of Australia

Infographic ความคืบหน้าของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ SDGs ของ Sydney Opera House ปี 2562 – 2563 เข้าถึงที่: Sydney Opera House Global Goals 2019-2020

โดยล่าสุดนี้ที่โรงละครมีแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมปี 2563 – 2566 (Environmental Action Plan 2020 – 2023) กับความตั้งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานลง 20% จากฐานเดิม ภายในปี 2566 (นอกเหนือไปจากสิ่งแวดล้อมในเรื่องการจัดการน้ำ วัสดุ ขยะ และการคมนาคม) จึงร่วมมือกับบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน อย่างบริษัท Honeywell ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีเป้าหมายปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (carbon neutrality) ภายในปี 2578 จับมือกันทำโครงการ – สนับสนุนการลงทุนในพลังงานทดแทน พัฒนาให้ธุรกิจภายในโรงละครสามารถผลิตพลังงานและกักเก็บแบตเตอรี่ได้ เริ่มตรวจวัดการใช้พลังงาน (energy audit) เพื่อนำผลไปพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการพลังงานต่อไป รวมทั้งจะมีการออกคู่มือการใช้พลังงานในพื้นที่สำนักงานของโรงละครสำหรับผู้เข้ามาใช้งานด้วย

ติดตามการสนับสนุน SDGs ของ Sydney Opera House ที่:
https://www.sydneyoperahouse.com/our-story/global-goals.html
https://www.sydneyoperahouse.com/content/dam/soh/brand/un-sustainability-goals/soh-global-goals.pdf

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG7 – (7.2) เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการใช้พลังงานของโลก (7.3) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลก
#SDG12 – (12.4) ลดการปล่อยขยะของเสียสู่อากาศ น้ำ และดิน เพื่อลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
#SDG13 – จัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แหล่งที่มา:
https://www.environmentalleader.com/2021/04/sydney-opera-house-starts-meeting-sdg-17-with-honeywell-partnership/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *