สีขาวอัลตร้าไวท์ สีขาวชนิดพิเศษที่สามารถสะท้อนแสดงอาทิตย์ และลดความร้อนในอาคารได้

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Purdue ในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า พวกเขาได้คิดค้นสีใหม่ที่เป็นสีขาวแบบพิเศษที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ ลดความร้อนในอาคาร ซึ่งจะช่วยลดความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศที่จะจำเป็นมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นักวิจัยกล่าวว่า สีขาวอัลตร้าไวท์ที่พวกเขาผลิตสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้มากถึง 98.1% ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์สีขาวที่วางขายตามท้องตลาดที่จะดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ถึง 10-20% และดีกว่าสีขาวอัลตร้าไวท์ซึ่งเคยคิดค้นก่อนหน้านี้ที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ 95.5%

สีใหม่นี้เป็นผลสำเร็จจากการวิจัยถึงหกปี ความสามารถในการสะท้อนแสงอาทิตย์นี้เกิดจากสารประกอบทางเคมีที่เรียกว่าแบเรียมซัลเฟต (Barium sulfate) ซึ่งใช้ในการทำกระดาษถ่ายภาพให้เป็นสีขาว โดยอนุภาคขนาดต่างๆ ที่อยู่ในสีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงได้ดีขิ่งขึ้น

สีขาวที่สามารถสะท้อนแสงได้มากเช่นนี้ ทำหน้าที่คล้ายเครื่องปรับอากาศทางอ้อม ในการสาธิตกลางแจ้ง ทีมงานผู้ผลิตแสดงให้เห็นว่าสีขาวอัลตร้าไวท์นี้ สามารถรักษาอุณหภูมิพื้นผิวให้เย็นกว่าสภาพแวดล้อมในตอนกลางคืนได้ถึง 10.5 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ยังสามารถทำให้พื้นผิวเย็นลง 4.4 องศาเซลเซียสภายใต้แสงอาทิตย์จ้าในช่วงเที่ยงวัน

พลังงานที่จำเป็นในการทำให้เครื่องปรับอากาศและพัดลมไฟฟ้าทำงานคิดเป็น 20% ของการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกตามรายงาน Future of Cooling ของ IEA

ตัวอย่างสีขาว ultra-white ที่คิดค้นได้ล่าสุด
source: Purdue University

“ถ้าคุณจะใช้สีนี้ทาพื้นที่หลังคาประมาณ 1,000 ตารางฟุต นักวิจัยคาดว่าจะได้รับพลังความเย็นถึง 10 กิโลวัตต์เลยทีเดียว ” Xiulin Ruan ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัย Purdue กล่าว “มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องปรับอากาศส่วนกลางที่บ้านส่วนใหญ่ใช้”

เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้คนจำนวนมากต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศมากขึ้น องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) ประเมินว่าความต้องการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าในปี 2050 ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนเครื่องปรับอากาศที่เพิ่มขึ้นใหม่ 10 เครื่องทุกวินาทีในช่วงเวลาตลอด 30 ปีข้างหน้า

ตามรายงาน Future of Cooling ของ IEA เครื่องปรับอากาศและพัดลมไฟฟ้าใช้พลังงานเพื่อทำงานคิดเป็น 20% ของการใช้ไฟฟ้าทั่วโลก

นวัตกรรมเพื่อลดอุณหภูมิอาคารและลดการใช้เครื่องปรับอากาศ เกี่ยวข้องกับ SDGs ในเป้าหมาย ..
- SDG 7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ ในประเด็น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (7.3) 
- SDG 13 ต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเด็น เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (13.1) และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (13.2)

ที่มา: POPSCI

Last Updated on พฤษภาคม 28, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น