รัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ตั้งเป้าช่วยครูลดชั่วโมงทำงานจากภาระเอกสารลง 20% หรือ 40 ชั่วโมงต่อปี ภายในสิ้นปี 2565

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงการศึกษารัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย เปิดรับฟังความคิดเห็นจากครู/อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่มีต่อแผนปฏิบัติการ ‘Quality Time Action Plan’ ให้โรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมปฏิรูประบบการศึกษาที่มีอยู่ โดยเฉพาะที่ส่วนมากยังใช้เวลาไปกับงานธุรการและงานเอกสารตามระบบราชการที่ซ้ำซ้อน เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยไม่จำเป็น และใช้เวลาที่มากเกินควร ซึ่งกระทบต่อภารกิจหลักของอาชีพครูอย่างที่ควรจะทุ่มเทเวลาให้กับเด็กนักเรียนและการสอนที่มีคุณภาพ ใช้เวลาให้มีคุณภาพ และเป็นครูที่มีคุณภาพ

ตามข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ชี้ว่า แม้เงินเดือนครูในออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วกว่าเงินเดือนครูในประเทศอื่นโดยเปรียบเทียบ แต่เมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ๆ และค่าครองชีพในออสเตรเลียแล้ว อาชีพครูยังถือว่าเงินเดือนน้อยกว่า ทำให้สหภาพครูได้ออกมารณรงค์ในเรื่องการเพิ่มเงินเดือนสำหรับครู และเป็นอีกหนึ่งสาเหตุประกอบการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ‘Quality Time Action Plan’ ที่ว่านี้

โดยเป็นส่วนหนึ่งของโมเดล School Success Model ที่สามารถช่วยลดเวลาการทำงาน (ในส่วนที่สามารถลดได้เพื่อไปทำอย่างอื่น) ของผู้อำนวยการ 10 ชั่วโมง ครู 10 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่โรงเรียน 25 ชั่วโมง เช่นเดียวกันแผนปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายหลักคือ ‘ทำให้ครูมีเวลามากขึ้น’

โดยรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษา Sarah Mitchell ได้ย้ำถึงความสำคัญของครูที่มีคุณภาพในฐานะผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กนักเรียน ดังนั้น จึงต้องหันมาจัดการและลดปัญหางานด้านเอกสารที่มีคุณค่าและมูลค่าน้อย (low-value) ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ใช้ไปกับการเขียนรายงาน การเก็บข้อมูล การกรอกฟอร์มเอกสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในการเตรียมการสอนและนอกห้องเรียน ให้ลดลง 20% หรือ 40 ชั่วโมงต่อปี ภายในสิ้นปี 2565

หน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการคือการเอื้ออำนวยให้กระบวนการวางแผนการสอน การให้คะแนน และการเขียนรายงานซึ่งเป็นงานหลักของของอาชีพนี้ เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเป็นการใช้เวลาไปโดยไม่จำเป็น และต้องอำนวยให้เป็นการจัดการเอกสารที่ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยให้มีเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาช่วยเพื่อร่นระยะเวลา สร้างช่องทางการสื่อสารจากโรงเรียนถึงผู้ปกครองที่สอดประสานกัน สร้างพื้นที่ออนไลน์ที่เต็มไปด้วยคลังกิจกรรมสำหรับใช้ในห้องเรียนที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรการสอน และเป็นพื้นที่ที่ให้ครูได้แลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ครูมีเวลามากขึ้น และใช้พลังงานที่มีไปกับการสอนให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยิ่งครูให้ความเห็นต่อแผนนี้มากเท่าไร จะยิ่งช่วยให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวนำไปสู่แนวทางการสอนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งโรงเรียน ครู และนักเรียน

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
-(4.6) หลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573
-(4.a) ยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ครอบคลุม มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน
-(4.c) ในด้านการเพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ

แหล่งที่มา:
Quality Time for teaching (NSW Government – Education)
Teachers to spend less time on reports, forms and playground duty (The Sydney Morning Herald)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *