การลงทุนเพิ่มในระบบบริการดูแลเด็กให้มีค่าใช้จ่ายถูกลง จะช่วยเพิ่มรายได้ให้มารดาที่ต้องทำงานนอกบ้าน

การลงทุนในระบบการดูแลเด็กในสหราชอาณาจักรจะช่วยเพิ่มรายได้ต่อปีของมารดาที่ทำงานนอกบ้านได้มากถึงหนึ่งหมื่นล้านปอนด์ต่อปี (ประมาณสี่แสนห้าหมื่นล้านบาท)

รายงาน ‘Boosting mothers’ employment and earnings through accessible childcare’ โดย Centre for Progressive Policy พบว่า ค่าใช้จ่ายของบริการดูแลเด็กที่มีราคาสูงและไม่ยืดหยุ่นตามรูปแบบการทำงานของผู้ปกครองเหนี่ยวรั้งการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในโลกของการทำงาน จนทำให้มีมารดาที่มีงานทำถึง 1.6 ล้านคนที่ต้องการมีชั่วโมงทำงานเพิ่มแต่ไม่สามารถทำได้ 1.1 ล้านคนต้องลดชั่วโมงทำงานลง และ 560,000 คนถูกบังคับให้ลาออกจากงานเนื่องจากภาระในการเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง ดังนั้นหากมารดาสามารถเข้าถึงบริการดูแลเด็กได้ดีขึ้น จะสามารถเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรได้ถึง 2.8 หมื่นล้านปอนด์ต่อปี

ปัจจุบัน ครอบครัวในอังกฤษที่มีบุตรอายุต่ำกว่าสองขวบไม่มีสิทธิ์รับบริการดูแลเด็กฟรี สำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุสามถึงสี่ขวบสามารถขอรับค่าบริการดูแลเด็กฟรีได้ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กสูงที่สุดในยุโรปเนื่องจากการลงทุนในภาคส่วนนี้ต่ำกว่าในหลายประเทศที่มีระบบดูแลเด็กก่อนวัยเรียนของรัฐ ส่งผลให้ผู้ปกครองจำนวนมากต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร

รายงานฉบับนี้จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มสิทธิบริการการดูแลเด็กที่รัฐอุดหนุนสำหรับครอบครัวที่มีเด็กอายุสามถึงสี่ปี จากเดิมที่ได้รับทั้งหมด 570 ชั่วโมงต่อปีเป็น 720 ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 700 ล้านปอนด์ต่อปีที่กระทรวงการคลังจะต้องลงทุนเพิ่ม

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสถานรับเลี้ยงเด็กและผู้ดูแลเด็กในอังกฤษในช่วงระหว่างการล็อกดาวน์ตีเป็นเงินสูงถึง 228 ล้านปอนด์ และการปิดโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กในช่วงที่ผ่านมานั้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานของผู้ปกครอง โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นฝ่ายได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นพิเศษ

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG5 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- (5.4) ตระหนักและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทำงานบ้านโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผ่านการให้บริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคม และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ
- (5.c) เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเพิ่มอำนาจให้แก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ
#SDG8 งานที่ดีและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
- (8.5) บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573

ที่มา : UK childcare investment would boost women’s incomes by £10bn (Financial Times)

Last Updated on ตุลาคม 25, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น