จีนปล่อยดาวเทียมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “SDGSAT-1” สำรวจข้อมูลความสัมพันธ์ของเราและโลกจากอวกาศ

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จีนปล่อยดาวเทียม “SDGSAT-1” จากศูนย์อวกาศไท่หยวน ทางเหนือของมณฑลซานชี ออกไปโคจรรอบโลกโดยมีกล้องถ่ายภาพสีหลายช่วงคลื่นติดกับดาวเทียม (multispectral cameras) เพื่อเก็บข้อมูลที่จะสามารถนำมาช่วยวิเคราะห์ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ตลอดจนกิจกรรมของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

จีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาดาวเทียมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไป สำหรับดาวเทียมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว Chinese Academy of Sciences เป็นผู้พัฒนาขึ้นโดยย้ำว่าเป็นการออกแบบอย่างเป็นพิเศษเพราะมีจุดประสงค์ให้ข้อมูลจากดาวเทียมถูกนำมาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 อย่างจริงจัง เช่นเดียวกับ Guo Huadong ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบิ๊กดาต้าระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals) ที่มองว่าข้อมูลจากดาวเทียมนี้ จะช่วยอุดช่องโหว่และปรับปรุงการติดตามสถานการณ์ได้อย่างทันเวลา ซึ่งจะนำไปสู่การคิดหาทางแก้ปัญหาที่ดีขึ้น

ภาพตัวอย่างดาวเทียม SDGSAT 1 จาก Chinese Academy of Sciences

โดยอุปกรณ์ที่ติดไปกับดาวเทียมเพื่อใช้สำหรับการมองกลับมาสำรวจโลกมี 3 ชิ้นส่วนสำคัญ คือ กล้องถ่ายภาพสีหลายช่วงคลื่น อินฟราเรดความร้อน (thermal infrared) และเซ็นเซอร์วัดระดับที่จับภาพได้ในที่แสงน้อย (low-light level sensor) ซึ่งทั้ง 3 ชิ้นส่วนนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตามข้อมูลการใช้พลังงาน รูปแบบของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง หรือในภาพใหญ่ขึ้นคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ – กิจกรรมของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการเก็บภาพระดับโลกในทุก ๆ 11 วัน

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG9 โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในด้านการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี การส่งเสริมนวัตกรรม การเพิ่มจำนวนผู้ทำงานวิจัยและพัฒนา
#SDG17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านการเพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลที่จำแนกโดยละเอียด และการวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหล่งที่มา:
China launches sustainable development satellite SDGSAT-1 to study Earth from space (space.com)
China launches Earth observation satellite to support sustainable development (spaceflightnow.com)

Last Updated on ธันวาคม 10, 2021

Author

  • Thiraphon Singlor

    Editor | อยากรู้ความคิดของคนต่างพื้นเพ ต่างสังคมและวัฒนธรรม สนใจความเป็นไปของโลก ความมั่นคง และการพัฒนา แล้วนำมาถ่ายทอดร้อยเรียงเรื่องราวเล่าให้ฟัง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น