การลดเงินอุดหนุนยารักษาโรคในเลบานอน ทำให้ค่ายาแพงและอาจมีจำนวนประชากรเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

เลบานอนเป็นประเทศหนึ่งที่เผชิญกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกือบ 3 ใน 4 ของประชากรถูกผลักสู่ความยากจน และยังประสบกับค่าเงินที่ลดลงและราคาสินค้าที่สูงขึ้น ในความยากลำบากนี้ รวมถึงการที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขลดงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการรักษาและยารักษาโรค (medication subsidies) จาก 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน เป็น 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือนเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลและยารักษาโรคในบางประเภทแพงขึ้นถึง 4 เท่า

แพทย์บางส่วนกังวลว่าสถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้มีจำนวนการเสียชีวิตของประชาชนชาวเลบานอนเพิ่มสูงขึ้นจากเหตุที่ยารักษาโรคมีราคาแพงเกินไป ขณะที่ Amnesty International ให้ความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเท่ากับว่ารัฐล้มเหลวที่จะปกป้องสิทธิในสุขภาพและการมีชีวิตที่ดีของประชาชนภายในประเทศ

Lynn Maalouf รองผู้อำนวยการ Amnesty ประจำภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือระบุว่า การยกเลิกเงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลและยารักษาโรคโดยที่ไม่มีการให้ความคุ้มครองทางสังคมใด ๆ เป็นหลักประกันว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่จำเป็นได้นั้น เป็นการกระทำที่สะเพร่า

ปัญหาค่ารักษาพยาบาลและราคายารักษาโรคที่แพงเกินไปจนไม่สามารถซื้อหาได้ (unaffordable) ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในประเภทของการบำบัดรักษาโรคด้วย โดยมีวงเงินอยู่ในกรอบ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จนถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับประเภทของโรค ระยะของโรค และแผนการบำบัดรักษา

ไม่เพียงเท่านั้น เลบานอนยังเผชิญกับสถานการณ์ “การขาดแคลนยา” เป็นปัญหาที่ซ้อนทับอยู่ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ประชาชนไม่สามารถจ่ายไหว จากเหตุที่มีผู้นำเข้ากักตุนยารักษาโรคเพื่อขายทำกำไรในอนาคต สถานการณ์ที่ว่านี้นำไปสู่ความไม่พอใจของประชาชนจนเกิดการประท้วงอยู่บ่อยครั้ง

ทั้งนี้ ในประเด็นด้านการให้การอุดหนุนสินค้าของเลบานอน ธนาคารกลางของประเทศได้มีความพยายามให้การอุดหนุนทางการเงินทั้งยารักษาโรค เชื้อเพลิง และข้าวสาลีมาหลายปี เพื่อให้สามารถคงอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ได้ที่ 1 – 1,500 ปอนด์เลบานอน แต่เมื่อมูลค่าของสกุลเงินท้องถิ่นเริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงกลางปี 2562 ทำให้ธนาคารตัดสินใจดึงเงินอุดหนุนกลับมาใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้เงินอ่อนค่าจนเกินไปและรักษาค่าเงินได้

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG3 สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
-(3.8) ส่งเสริมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
#SDG8 การเติบโตทางเศรษฐกิจและงานที่มีคุณค่า
#SDG16 สังคมที่สันติสุข ครอบคลุม ยุติธรรม สถาบันมีประสิทธิผล

แหล่งที่มา:
Lebanon cancer patients living in fear after drug subsidies lift (Al jazeera)

Last Updated on ธันวาคม 19, 2021

Author

  • Thiraphon Singlor

    Editor | อยากรู้ความคิดของคนต่างพื้นเพ ต่างสังคมและวัฒนธรรม สนใจความเป็นไปของโลก ความมั่นคง และการพัฒนา แล้วนำมาถ่ายทอดร้อยเรียงเรื่องราวเล่าให้ฟัง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น