ไทยได้อันดับ 61 จาก World Happiness Report 2022 ฟินแลนด์ครองที่หนึ่งประเทศที่มีความสุขที่สุด 5 ปีซ้อน

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 61 ของโลกจากการจัดอันดับจาก ‘World Happiness Report’ หรือ ‘รายงานความสุขโลกประจำปี 2022’ และเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอันดับสามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงาน World Happiness Report 2022 ปีนี้เป็นฉบับครบรอบ 10 ปี ผลการจัดอันดับใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยจากการสำรวจระดับโลกในช่วงตั้งแต่ 2019 – 2021 เพื่อให้ได้ความถูกต้องของข้อมูลที่มากยิ่งขึ้นจากจำนวนตัวอย่างประชากรทั้งสามปี โดยเป็นการประเมินระดับความสุขของประชาชนหลายล้านคนใน 146 ประเทศทั่วโลก บนแนวคิดหลัก 2 ประการ คือ ระดับความสุขหรือการประเมินชีวิตสามารถวัดผลได้ผ่านการสำรวจความคิดเห็น และสามารถระบุปัจจัยกำหนดหลัก ๆ ของความเป็นอยู่ที่ดีได้ และด้วยเหตุนี้ ผลของรายงานความสุขโลกจึงอาจสามารถอธิบายรูปแบบของการมีชีวิตที่มีความสุขของคนในแต่ละประเทศ ในทางกลับกัน ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถกำหนดนโยบายที่มุ่งเป้าไปที่การสร้างสังคมที่มีความสุขมากขึ้นได้

การจัดอันดับใช้ผลจากการสำรวจ Gallup World Poll ซึ่งใช้คำถามเพื่อวัดระดับความสุขของบุคคลที่เรียกว่า Cantril ladder ด้วยการให้จินตนาการถึงบันไดที่มีตั้งแต่ขั้น 0 ไปจนถึง 10 ที่สูงสุด บันไดขั้นสูงสูงแสดงชีวิตที่ดีที่สุด และบันไดขั้นล่างสุดแสดงถึงชีวิตที่แย่ที่สุด ผู้ตอบคำถามจะต้องเลือกขั้นบันไดที่เป็นตัวแทนของความรู้สึกปัจจุบันที่สุด หลังจากนั้น จึงทำการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสุขของคนในประเทศนั้นกับปัจจัยทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก่ (1) การสนับสนุนทางสังคม (2) อายุขัยคาดเฉลี่ย (3) เสรีภาพในการเลือกในชีวิต (4) ความเอื้ออาทร (5) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และ (6) การรับรู้การทุจริต

ในการจัดอันดับปี 2022 นี้ ฟินแลนด์ครองที่หนึ่งเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ที่คะแนน 7.8 เต็ม 10 ตามมาด้วย อันดับที่ 2 เดนมาร์ก อันดับที่ 3 ไอซ์แลนด์ อันดับที่ 4 สวิตเซอร์แลนด์ และอันดับที่ 5 เนเธอร์แลนด์

ห้าอันดับประเทศที่มีความสุขรั้งท้ายสุดของตารางได้แก่ อัฟกานิสถาน (อันดับที่ 146) เลบานอน (อันดับที่ 145) ซิมบับเว (อันดับที่ 144) รวันดา (อันดับที่ 143) และบอตสวานา (อันดับที่ 142)

สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์ได้อันดับดีที่สุดในภูมิภาคนี้ ที่อันดับ 25 ของโลก ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 60) ไทย (อันดับที่ 61) มาเลเซีย (อันดับที่ 70) เวียดนาม (อันดับที่ 77) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 87) ลาว (อันดับที่ 95) กัมพูชา (อันดับที่ 114) และเมียนมาร์ (อันดับที่ 126)

ข้อค้นพบจากการสำรวจยังเผยให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงคราม คนทั่วโลกมีการกระทำที่แสดงน้ำใจ 3 รูปแบบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ การช่วยเหลือคนแปลกหน้า การทำงานอาสมัคร และการบริจาคเงิน ซึ่งเพิ่มสูงกว่าระดับก่อนมีการแพร่ระบาดใหญ่ถึงเกือบ 25%

World Happiness Report จัดทำขึ้นโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) เครือข่ายระดับสากลของผู้เชี่ยวชาญทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนที่ทำงานใกล้ชิดกับองค์การสหประชาชาติ โดยใช้ข้อมูลจาก Gallup World Poll บริษัททำโพลที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกา

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG1 ขจัดความยากจน
#SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี
#SDG8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
#SDG16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง

ที่มา : Amid War and Disease, World Happiness Report Shows Bright Spot (World Happiness Report)

Last Updated on พฤษภาคม 2, 2022

Author

  • Natetida Bunnag

    Editor - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น