ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม?”

การประกวดภาพถ่ายแนวคิด “พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม?” ภายใต้โครงการสื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (Just Energy Transition)

ตามที่ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับภาพถ่ายแนวสตรีทจากประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดเพื่อสะท้อนฉากทัศน์ต่าง ๆ ที่พบเห็นจากชีวิตประจำวัน ทั้งที่กำลังเกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากแนวคิดการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2565 บัดนี้คณะกรรมการได้ตัดสินผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้


รางวัลชนะเลิศ: คุณจิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย
ชื่อผลงาน: “พลังงานแห่งอนาคต”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: คุณกัมพล คุ้มวงษ์
ชื่อผลงาน: “ไก่ย่าง พลังงานแสงอาทิตย์”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง: คุณเฉลิม อัชชมานะ
ชื่อผลงาน: “เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์”

ผลการตัดสินดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินที่เป็นผู้แทนองค์การและผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่าย ได้แก่

  1. Isabelle Urumath – Friedrich-Ebert-Stiftung
  2. กมล สุกิน – สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม
  3. ภานุมาศ – สงวนวงศ์ – ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
  4. ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี – ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  5. อาจารย์อำพรรณี สะเตาะ – วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลข้างต้นจะได้รับการจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปะภาพถ่าย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565 (ขยายเวลาจากเดิมถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2565)

* ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินการประกวดภาพถ่ายถือเป็นที่สิ้นสุด
SDG Move ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและขอบพระคุณผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดทุกท่าน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์ความรู้จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลทางอีเมลที่ใช้ส่งผลงานเข้ามาเพื่อประสานงานเกี่ยวกับการมอบรางวัลต่อไป

-- ดูภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/hashtag/jetphotocontest --


อัปเดต วันที่ 30 กันยายน 2565

อ่านประกาศรายชื่อผลงานและเจ้าของภาพทั้งหมด 60 ภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะภาพถ่าย หัวข้อ “พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม?” ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565 (ขยายเวลาจากเดิมถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2565) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
– กล่องข้อความ (Inbox) ของเฟซบุ๊กเพจ SDG Move TH
– อีเมล tanapat.k@sdgmove.com (คุณธนภัทร)


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมในประเทศไทย
วีดิทัศน์บนเฟซบุ๊กเพจ Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand
ชุดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (Just Energy Transition) 

Last Updated on ตุลาคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น