SDG Move ร่วมเป็นกระบวนกรเวิร์กชอปด้วย “2030 SDGs Game” ให้แก่นิสิตใหม่ สถาบันศศินทร์ฯ

3 มิถุนายน 2566 – อาจารย์ ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมเป็นกระบวนกรกิจกรรมเวิร์กชอป For a Better, Smarter, and Sustainable World ผ่าน “2030 SDGs Game” ให้แก่นิสิตใหม่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย Mr Martin Venzky-Stalling และ Mr David Nevin ในฐานะ Certified 2030 SDGs Game Facilitator

เรียนรู้เกี่ยวกับ 2030 SDGs Game ได้ที่ 2030 SDGs Game in Thailand

Last Updated on มิถุนายน 7, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น