ผู้อำนวยการ SDG Move ได้รับเชิญบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” จัดโดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล

7 มิถุนายน 2566 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “SDG 101 และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้แก่บุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ กล่าวรายงานการอบรม และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ณ ห้อง 217 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mahidol.ac.th/th/2023/sustainable-development-goals-2

Last Updated on มิถุนายน 12, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น