ขอเชิญชวนเข้าร่วมเวทีเสวนาและนิทรรศการภาพ “SDGs l The Depth of Field หมุดหมายการพัฒนาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน”

นิทรรศการภาพถ่าย “SDGs l The Depth of Field หมุดหมายการพัฒนาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-22 มิถุนายน 2566 ณ มิวเซียมสยาม

เวทีเสวนาและการเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฯ
จัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-16.00 ณ มิวเซียมสยาม

นับตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นในปี 1992 ระหว่างการประชุม Earth Summit ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้กลายเป็นคำศัพท์ที่ชี้นำการพัฒนาทั่วโลก เป้าหมายดังกล่าวเป็นไปตามเส้นทางที่เน้นย้ำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ในปี 2000 และพัฒนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในปี 2015 ซึ่งเสริมสร้างกระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ของโลกให้แข็งแกร่งขึ้น

ตามข้อมูลของ UN หัวใจของ SDGs ที่กำหนดโดยวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 ของ UN คือ 17 เป้าหมายหลักที่เรียกร้องให้ทุกประเทศดำเนินการเพื่อยุติความยากจน และความไม่เท่าเทียมอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ต้องดำเนินไปควบคู่กับกลยุทธ์ที่ช่วยปรับปรุงสุขภาพและการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ต้องช่วยจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินการเพื่อรักษามหาสมุทรและป่าไม้

ความท้าทายประการสำคัญ คือ ทำอย่างไรจึงจะแปลงเป้าหมายทั้งหมดให้เป็น ความมุ่งมั่นและการดำเนินการที่เข้มแข็งได้อย่างแท้จริง?

เพื่อแปลงแนวคิดและความท้าทายที่อยู่เบื้องหลังเป้าหมายเหล่านี้ให้คนเข้าใจได้ง่ายและลงมือปฏิบัติได้ สำนักข่าว Bangkok Tribune จึงได้จัดทำโครงการ บทความภาพถ่าย “SDGs I The Depth of Field” ในปี 2565 โดยการ สนับสนุนจากมูลนิธิ Konrad Adenauer Stiftung Thailand ตีความและแปลงแนวคิดดังกล่าวนำเสนอต่อสาธารณะผ่านบทความภาพถ่ายของช่างภาพชื่อดัง

และเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นการวางเป้าหมายการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ทางสำนักข่าวฯ และพันธมิตร จึงได้เตรียมจัดงานเวทีเสวนาและนิทรรศการภาพถ่าย SDGs l The Depth of Field หมุดหมายการพัฒนาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน

เพื่อเชิญชวนสาธารณะร่วมสำรวจความหมายและความท้าทายของการวางเป้าหมายพัฒนาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านดังกล่าวร่วมกัน

ทั้งนี้ นิทรรศการภาพถ่ายจะจัดขึ้นในวันที่ 15-22 มิถุนายน 2566
ส่วนเวทีเสวนาและการเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายจะมีขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-16.00 น.
ณ มิวเซียมสยาม


Partners

  • Decode.plus, Thai PBS
  • ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • SEA-Junction
  • สำนักข่าว Bangkok Tribune

สนับสนุนโดย

  • Konrad Adenauer Stiftung, Thailand Office
  • Museum Siam

Last Updated on มิถุนายน 8, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น