Dr. Marcella Nunez-Smith หัวหน้าทีมเฉพาะกิจด้านความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคโควิด-19 ที่จะนำ ‘data-driven’ ให้ทุกคนและเชื้อชาติในสหรัฐฯ เข้ารับบริการสุขภาพได้อย่างถ้วนหน้า

ภาพ cover photo จาก www.vogue.com ‘Health disparities ความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุข – health equity ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสุขภาพ กล่าวคือ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความแตกต่างด้าน... (เพิ่มเติม)

อ่าน E-Book ‘Food Waste’ จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แล้วขยะอาหารจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ หนังสือ Food Waste ขยะอาหาร ในรูปแบบ e-book เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ แนวทางการลดปริมาณขยะอาหาร “3Rs” (Reduce Reuse Recycle) “ใช้น้อย ใช้ซ้... (เพิ่มเติม)

มาเลเซียมุ่งผันตัวจากแหล่งทิ้งขยะของประเทศพัฒนาแล้ว เป็นผู้นำประเทศกำลังพัฒนาด้าน ‘ขยะเป็นศูนย์’ ด้วยหลักความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (EPR)

เรื่อยมาตั้งแต่ช่วงปี 2561 ที่จีนปฏิเสธการนำเข้าขยะเพื่อรีไซเคิล ทำให้การถ่ายโอนขยะจากประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อ ‘ทิ้ง’ หรือรีไซเคิล มุ่งหน้ามายังแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น โดยสห... (เพิ่มเติม)

เมื่อเท็กซัสกลายเป็นน้ำแข็งและไม่มีไฟฟ้าใช้ – คำเตือนว่าเรายังเตรียมพร้อมไม่พอสำหรับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

รัฐเท็กซัสต้องเผชิญกับภัยพิบัติร้ายแรงจากอากาศหนาวที่สุดในรอบกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นผลจากมวลอากาศหนาวจากขั้วโลก (Arctic outbreak) ทะลักเข้าสู่สหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน ทำให้เกิดพาย... (เพิ่มเติม)

ไม่ว่าเพศสภาพใด การอยู่ในสังคมที่สามารถมีบทบาท มีสิทธิในการปกครองตนเอง และเข้าถึงทรัพยากร จะช่วยทำให้มีสุขภาพดีขึ้นได้

‘Health Disparities – ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ’ กับ ‘Gender’ - เพศสภาพ ประเด็นเรื่องความแตกต่างทางเพศสภาพ (gender differences) เกี่ยวกับประเด็นทางสังคม อาทิ การเข้าถึงโอกาสของก... (เพิ่มเติม)

ยุโรปออกแผน ‘Destination 2050’ ให้การบินยุโรปปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2593

"Sustainable Aviation" สานต่อจากรากฐาน ’ข้อตกลงปารีส’ (Paris Agreement) และ ‘European Green Deal’ โรดแมปการจัดการภาวะโลกร้อน ยุโรปได้ออกแผนงานหมุดหมายใหม่ของการบินเพื่อความ... (เพิ่มเติม)

Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times ภาพยนตร์เรื่องแรกจาก UN เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนของโลก

ภาพยนตร์ความยาว 30 นาที เรื่อง Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times นำเสนอการดำเนินการที่จำเป็นในการสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมอย่างเร่งด่วน หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉุ... (เพิ่มเติม)

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ลงนามเป็นพันธมิตรในแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพโลก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2021 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้เข้าร่วม Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All (SDG3 GAP... (เพิ่มเติม)

องค์การท่องเที่ยวโลกภายใต้สหประชาชาติ ประกาศผลรางวัลผู้ชนะ “Global Startup Competition” Startup ด้านการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“Tourism and SDGs” องค์การท่องเที่ยวโลกภายใต้สหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ที่รณรงค์ให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน เข้าถึงได้ และครอบคลุมทุกคน ร... (เพิ่มเติม)

7 ไอเดียนำ AI เข้ามาช่วยภาครัฐทำงานอย่างไรให้คนมั่นใจในบริการสาธารณะมากขึ้น

บริการสาธารณะ (public services) เผชิญกับความท้าทายเข้มข้นมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับการทุจริต การปลอมแปลง ข้อผิดพลาดทางเทคนิค ระบบขัดข้อง ฯลฯ ภาครัฐจึงเริ่ม... (เพิ่มเติม)

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ ออกจุดยืนให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนผู้หญิงในคณะกรรมการบริหารให้ถึง 30%

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Funds) มูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ของนอร์เวย์ ซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องการให้บริษัทที่กองทุนฯ เลือกไปลงทุนทั่วโลกเพิ่ม... (เพิ่มเติม)

“สวัสดี ฉันชื่อ Florence ฉันจะช่วยคุณเลิกสูบบุหรี่” – เจ้าหน้าที่ดิจิทัลคนแรกของ WHO พร้อมให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง

ผู้สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการรุนแรงจาก COVID-19 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่ทำให้การทำงานของปอดลดลงทำให้ร่างกายต่อสู้กับไวรัสโคโรนาและโรคอื่นๆ ได้ยากขึ้... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 1084 บทความ