นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส จะช่วยพลิกฟื้นเอเชียแปซิฟิกหลังโรคระบาดให้ก้าวหน้าตาม SDGs

ESCAP, UNDP และ ADB เผยแพร่รายงาน ‘Responding to the COVID-19 Pandemic: Leaving No Country Behind’ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับที่มีการประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 8 (Asia-Pacific Forum on Sustainable Development: APFSD)

โดยรายงานเล่มนี้มีจุดเน้นย้ำถึงพลังและบทบาทของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พลิกโฉมหน้าภาคธุรกิจ (Digital Transformation) และความร่วมมือระดับภูมิภาคในเอเชียและแปซิฟิก ที่จะช่วยทำให้ฟื้นจากการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน ยั่งยืน ครอบคลุม และเสมอภาค โดยยังสามารถคงความก้าวหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ในรายงานยังได้กล่าวถึงประเด็นความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงและความเปราะบางในภูมิภาคที่ขยายผลกระทบของโรคระบาดมากขึ้นต่อกลุ่มคนที่ยากจนที่สุด ผู้หญิง และชนชายขอบ โดยที่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้มีขีดความสามารถที่จะฟื้นตัวช้าหรือเร็วได้ไม่เท่ากัน และจากที่เหลื่อมล้ำในประเทศก็อาจจะยิ่งเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ความเหลื่อมล้ำอาจปรากฎมาในรูปแบบของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ (Digitalization) อย่างในช่วงของโรคระบาด เพราะสำหรับบางกลุ่มถือว่าเป็นประโยชน์ยิ่งและสามารถลดผลกระทบได้ ทว่าก็ยังคงมีปัญหาสำคัญอย่างการแบ่งแยกทางดิจิทัล (digital divides) ที่การเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตมีไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รายงานระบุว่าความร่วมมือของภูมิภาคอย่างการทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีราคาที่เข้าถึงได้และมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพรองรับสามารถเข้ามาช่วยบรรเทาดังกล่าวได้

นอกจากนี้ หัวใจคือการยึดการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางและความยั่งยืน ดังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้กำหนดนโยบายและภาคเอกชนที่จะสร้างหลักประกันว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นการสร้างโอกาสสำหรับทุกคน และเข้ามาช่วยพัฒนาประเด็นต่าง ๆ ตาม SDGs โดยไม่ทิ้งประเทศใดในเอเชียแปซิฟิกไว้ข้างหลัง

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG9 โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีที่กล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศ ภูมิภาคและข้ามเขตแดน ให้เข้าถึงได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
#SDG10 การลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
#SDG17 หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:
เอเชียแปซิฟิกจะฟื้นคืนจากโรคระบาด เมื่อมีนโยบายที่ประสาน ‘สุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม’

แหล่งอ้างอิง:
https://moderndiplomacy.eu/2021/03/27/digitalization-and-regional-cooperation-can-spur-sdg-progress-despite-pandemic/
https://www.adb.org/publications/responding-covid-19-pandemic

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *